Wyświetl Nr 5 (2009)

Nr 5 (2009)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2009-11-09

Dział: Punkty Widzenia

Dialog chrześcijańsko-żydowski z Zagładą w tle

Stanisław Obirek

s.obirek@uw.edu.pl

profesor na Uniwersytecie Łódzkim na Wydziale Stosunków Międzynarodowych i Politologicznych. Ostatnio opublikował: Religia – schronienie czy więzienie? (2006), Obrzeża katolicyzmu (2008), Catholicism as a Cultural Phenomenon in The Time of Globalization: A Polish Perspective (2009).

https://orcid.org/0000-0002-8164-2683

Wydziale Stosunków Międzynarodowych i Politologicznych, Uniwersytet Łódzki

Zagłada Żydów. Studia i Materiały, Nr 5 (2009), strony: 299-316

Data publikacji: 2009-11-09

https://doi.org/10.32927/ZZSiM.318

Abstrakt

Dialog chrześcijańsko-żydowski jest jednym z najbardziej widocznych skutków soborowej deklaracji Nostra aetate, ogłoszonej przez Kościół katolicki 28 października 1965 roku. Teologiczne implikacje tego tekstu są widoczne w refleksji teologów katolickich głównie w USA i Europie Zachodniej. Echa tej debaty w Polsce są słabo słyszalne. Podobnie jak w judaizmie również w chrześcijaństwie, nie ma jednej odpowiedzi na Zagładę. Wydaje się wręcz, że stosunek do tego wydarzenia w dużym stopniu spolaryzował teologów katolickich. Tak się składa, że tendencje konserwatywne w teologii zwykle łączą się z niechęcią do włączenia wydarzenia Zagłady do refleksji nad istotą chrześcijaństwa, zaś otwarta teologia dostrzega konieczność nie tylko włączenia Holocaustu do teologii, ale wręcz upatruje w nim niezbywalny punkt odniesienia. Głosem szczególnie wyrazistym w dialogu chrześcijańsko-żydowskim w Polsce jest głos ks. Waldemara Chrostowskiego. Oprócz niego na ten temat wypowiadali się ks. Michał Czajkowski, Stanisław Musiał SJ, i Romuald Jakub Weksler-Waszkinel. Poza nimi ciekawą propozycję przedstawił ks. Wacław Hryniewicz.

Altmetryki

Cytowania w Google Scholar - kliknij ikonę by sprawdzić

Statystyki

Obirek, S. . (2009). Dialog chrześcijańsko-żydowski z Zagładą w tle. Zagłada Żydów. Studia I Materiały, (5), 299-316. https://doi.org/10.32927/ZZSiM.318

Udostępnij

              Wyświetl Nr 5 (2009)

Nr 5 (2009)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2009-11-09

Dział: Punkty Widzenia