Wyświetl Nr 12 (2016)

Nr 12 (2016)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2016-11-30

Dział: Recenzje

Karolina Wigura, Wina narodów

Stanisław Obirek

s.obirek@uw.edu.pl

Stanisław Obirek – profesor zwyczajny w Ośrodku Studiów Amerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego. Studiował filologię polską na Uniwersytecie Jagiellońskim, filozofię i teologię w Neapolu i w Rzymie na Uniwersytecie Gregoriańskim. Bada miejsce religii we współczesnej kulturze, interesuje się dialogiem międzyreligijnym, konsekwencjami Zagłady i możliwościami przezwyciężenia konfliktów religijnych, cywilizacyjnych i kulturowych. Najważniejsze publikacje: Co nas łączy? Dialog z niewierzącymi (2002), Religia – schronienie czy więzienie? (2006), Obrzeża katolicyzmu (2008), Catholicism as a Cultural Phenomenon in the Time of Globalization: A Polish Perspective (2009), Uskrzydlony umysł. Antropologia słowa Waltera Onga (2010), Umysł wyzwolony. W poszukiwaniu dojrzałego katolicyzmu (2011), Of God and Man (z Zygmuntem Baumanem, 2015), On the World and Ourselves (z Zygmuntem Baumanem, 2015), Polak katolik? (2015).

https://orcid.org/0000-0002-8164-2683

Uniwersytet Warszawski, Ośrodek Studiów Amerykańskich

Zagłada Żydów. Studia i Materiały, Nr 12 (2016), strony: 569-574

Data publikacji: 2016-11-30

https://doi.org/10.32927/ZZSiM.440

Altmetryki

Cytowania w Google Scholar - kliknij ikonę by sprawdzić

Statystyki

Obirek, S. . (2016). Karolina Wigura, Wina narodów. Zagłada Żydów. Studia I Materiały, (12), 569-574. https://doi.org/10.32927/ZZSiM.440

Udostępnij

              Wyświetl Nr 12 (2016)

Nr 12 (2016)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2016-11-30

Dział: Recenzje