Wyświetl Nr 2 (2006)

Nr 2 (2006)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2006-12-03

Dział: Punkty Widzenia

Zbyt wiele racji. Uwagi na marginesie książek Normana G. Finkelsteina i Daniela J. Goldhagena

Stanisław Obirek

s.obirek@uw.edu.pl

studiował filologię polską w Uniwersytecie Jagiellońskim. W 1976 r. wstąpił do zakonu jezuitów. Po studiach filozoficznych i teologicznych otrzymał w Neapolu święcenia kapłańskie w 1983 r. W 1997 r. habilitował się na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 2002 r. wydał, “Co nas łączy? Dialog z niewierzącymi”. Interesuje się miejscem religii we współczesnej kulturze, dialogiem międzyreligijnym i możliwościami przezwyciężenia konfliktów cywilizacyjnych i kulturowych. We wrześniu 2005 r. opuścił zakon jezuitów. Od października 2005 roku jest wykładowcą Krakowskiej Szkoły Wyższej

https://orcid.org/0000-0002-8164-2683

Zagłada Żydów. Studia i Materiały, Nr 2 (2006), strony: 417-425

Data publikacji: 2020-10-12

https://doi.org/10.32927/ZZSiM.199

Abstrakt

Czesław Miłosz swoją biografię intelektualną, będącą próbą wyjaśnienia sobie i innym, okres współpracy z komunistycznym rządem Polski Ludowej w latach 1946-1950, a zatytułowaną Zniewolony umysł opatrzył wielce mówiącym cytatem, którego autorstwo przypisał staremu Żydowi z Podkarpacia. Oto ten cytat: „Jeżeli dwóch kłóci się, a jeden ma rzetelnych 55 procent racji, to bardzo dobrze, i nie ma się co szarpać. A kto ma 60 procent racji? To ślicznie, to wielkie szczęście i niech Panu Bogu dziękuje! A co by powiedzieć o 75 procent racji? Mądrzy ludzie powiadają, że to bardzo podejrzane. No, a co o 100 procent? Taki, co mówi, że ma 100 procent racji, to paskudny gwałtownik, straszny rabuśnik, największy łajdak”

Altmetryki

Cytowania w Google Scholar - kliknij ikonę by sprawdzić

Statystyki

Obirek, S. . (2020). Zbyt wiele racji. Uwagi na marginesie książek Normana G. Finkelsteina i Daniela J. Goldhagena. Zagłada Żydów. Studia I Materiały, (2), 417-425. https://doi.org/10.32927/ZZSiM.199

Udostępnij

              Wyświetl Nr 2 (2006)

Nr 2 (2006)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2006-12-03

Dział: Punkty Widzenia