Wyświetl Nr 6 (2010)

Nr 6 (2010)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2010-12-30

Dział: Recenzje

Świadek

Zagłada Żydów. Studia i Materiały, Nr 6 (2010), strony: 297-302

Data publikacji: 2010-12-30

https://doi.org/10.32927/zzsim.732

Altmetryki

Cytowania w Google Scholar - kliknij ikonę by sprawdzić

Statystyki

Obirek, S. . (2010). Świadek: Primo Levi, Rozejm, przeł. Krzysztof Żaboklicki, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2009. Zagłada Żydów. Studia I Materiały, (6), 297-302. https://doi.org/10.32927/zzsim.732

Udostępnij

              Wyświetl Nr 6 (2010)

Nr 6 (2010)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2010-12-30

Dział: Recenzje