Wyświetl Nr 11 (2015)

Nr 11 (2015)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2015-12-01

Dział: Recenzje

Andrzej Leder, Prześniona rewolucja. Ćwiczenia z logiki historycznej

Stanisław Obirek

s.obirek@uw.edu.pl

Stanisław Obirek – profesor zwyczajny w Ośrodku Studiów Amerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego. Studiował filologię polską na Uniwersytecie Jagiellońskim, filozofię i teologię w Neapolu i w Rzymie na Uniwersytecie Gregoriańskim. Bada miejsce religii we współczesnej kulturze, interesuje się dialogiem międzyreligijnym, konsekwencjami Zagłady i możliwościami przezwyciężenia konfliktów religijnych, cywilizacyjnych i kulturowych. Najważniejsze publikacje: Co nas łączy? Dialog z niewierzącymi (2002), Religia – schronienie czy więzienie? (2006), Obrzeża katolicyzmu (2008), Catholicism as a Cultural Phenomenon in the Time of Globalization: A Polish Perspective (2009), Uskrzydlony umysł. Antropologia słowa Waltera Onga (2010), Umysł wyzwolony. W poszukiwaniu dojrzałego katolicyzmu (2011), Of God and Man (z Zygmuntem Baumanem, 2015), On the World and Ourselves (z Zygmuntem Baumanem, 2015), Polak katolik? (2015).

https://orcid.org/0000-0002-8164-2683

Ośrodek Studiów Amerykańskich, Uniwersytet Warszawski

Zagłada Żydów. Studia i Materiały, Nr 11 (2015), strony: 710-717

Data publikacji: 2015-12-01

https://doi.org/10.32927/ZZSiM.505

Altmetryki

Cytowania w Google Scholar - kliknij ikonę by sprawdzić

Statystyki

Obirek, S. . (2015). Andrzej Leder, Prześniona rewolucja. Ćwiczenia z logiki historycznej. Zagłada Żydów. Studia I Materiały, (11), 710-717. https://doi.org/10.32927/ZZSiM.505

Udostępnij

              Wyświetl Nr 11 (2015)

Nr 11 (2015)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2015-12-01

Dział: Recenzje