Wyświetl Nr 14 (2018)

Nr 14 (2018)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2018-12-02

Dział: Punkty Widzenia

Każdy z nas potrzebuje czasu, czyli rzecz nie tylko o Janie Tomaszu Grossie

Stanisław Obirek

s.obirek@uw.edu.pl

Stanisław Obirek – profesor zwyczajny w Ośrodku Studiów Amerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego. Studiował filologię polską na Uniwersytecie Jagiellońskim, filozofię i teologię w Neapolu i w Rzymie na Uniwersytecie Gregoriańskim. Bada miejsce religii we współczesnej kulturze, interesuje się dialogiem międzyreligijnym, konsekwencjami Zagłady i możliwościami przezwyciężenia konfliktów religijnych, cywilizacyjnych i kulturowych. Najważniejsze publikacje: Co nas łączy? Dialog z niewierzącymi (2002), Religia – schronienie czy więzienie? (2006), Obrzeża katolicyzmu (2008), Catholicism as a Cultural Phenomenon in the Time of Globalization: A Polish Perspective (2009), Uskrzydlony umysł. Antropologia słowa Waltera Onga (2010), Umysł wyzwolony. W poszukiwaniu dojrzałego katolicyzmu (2011), Of God and Man (z Zygmuntem Baumanem, 2015), On the World and Ourselves (z Zygmuntem Baumanem, 2015), Polak katolik? (2015).https://orcid.org/0000-0002-8164-2683

Uniwersytet Warszawski, Ośrodek Studiów Amerykańskich

Zagłada Żydów. Studia i Materiały, Nr 14 (2018), strony: 512-520

Data publikacji: 2018-12-20

https://doi.org/10.32927/ZZSiM.98

Beauvois Daniel, Trójkąt ukraiński. Szlachta, carat i lud na Wołyniu, Podolu i Kijowszczyźnie 1793–1914, tłum. Krzysztof Rutkowski, Lublin: Wydawnictwo UMCS, 2016.

Bereś Witold, Brunetko Krzysztof, Duchowny niepokorny. Rozmowy z księdzem Stanisławem Musiałem, Warszawa: Świat Książki, 2006.

Bobrownicka Maria, Narkotyk mitu. Szkice o świadomości narodowej i kulturowej Słowian Zachodnich i Południowych, Kraków: Universitas, 1995.

Gross Jan Tomasz, Pawlicka Aleksandra, …bardzo dawno temu, mniej więcej w zeszły piątek…, Warszawa: Grupa Wydawnicza Foksal, W.A.B., 2018.

Obirek Stanisław, Polak katolik?, Stare Groszki: Wydawnictwo CiS, 2015.

Rothberg Michael, Pamięć wielokierunkowa. Pamiętanie Zagłady w epoce dekolonizacji, tłum. Katarzyna Bojarska, Warszawa: IBL, 2015.

Altmetryki

Cytowania w Google Scholar - kliknij ikonę by sprawdzić

Statystyki

Obirek, S. . (2018). Każdy z nas potrzebuje czasu, czyli rzecz nie tylko o Janie Tomaszu Grossie. Zagłada Żydów. Studia I Materiały, (14), 512-520. https://doi.org/10.32927/ZZSiM.98

Udostępnij

              Wyświetl Nr 14 (2018)

Nr 14 (2018)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2018-12-02

Dział: Punkty Widzenia