Wyświetl Nr 1 (2005)

Nr 1 (2005)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2005-12-01

Dział: Punkty Widzenia

Jak Pawłowski ukrywał Grinera [Sługa Mesjasza. Z ks. Grzegorzem Pawłowskim/Jakubem Herszem Grinerem rozmawia Lucyna Montusiewicz, Lublin, wyd. Gaudium 2005]

Romuald Jakub Weksler-Waszkinel

redakcja@holocaustresearch.pl

ur. w getcie w Starych Święcanach, na pewno w roku 1943, dzień: w aktualnej metryce zapisano: 28 lutego, ale na własne oczy widziałem metrykę, w której podana była zupełnie inna data mego urodzenia. Chcę po prostu powiedzieć, że nie znam dnia swego urodzenia. Ksiądz katolicki archidiecezji warmińskiej (Olsztyn), od 1966. Pracuje w Katolickim Uniwersyteie Lubelskim od 1971r. Obecnie: Starszy Wykładowca przy katedrze Metafizyki, wydz. Filozofii KUL. Zainteresowania: antropologia filozoficzna; filozofia francuska (zwłaszcza wiek XIX i XX); filozofia żydowska; dialog chrześcijańsko-żydowski. Ostatnio opublikował Zgłębiając tajemnicę Kościoła, Kraków (WAM) 2003 oraz Żydzi – Chrześcijanie: dwie pamięc (w:) Polonistyka, nr 6 – 2005, ss. 12 – 19.

Katolicki Uniwersytet Lubelski

Zagłada Żydów. Studia i Materiały, Nr 1 (2005), strony: 273-279

Data publikacji: 2005-12-01

https://doi.org/10.32927/ZZSiM.162

Abstrakt

Gdy wybuchła II wojna światowa, Jakub Hersz Griner, z Zamościa, miał osiem lat. Gdy się kończyła, w Zamościu nie było po nim śladu, ani po jego rodzinie, ani po większości Żydów zamojskich. W tymże czasie, w odległej od Zamościa wsi, Polanówka, tułający się chłopiec, sierota - podawał się za Grzegorza Pawłowskiego - od miesiąca pasł krowy u pewnego gospodarza. Miał trzynaście lat. W roku 1958 ten sam chłopiec otrzymał święcenia kapłańskie w katedrze lubelskiej. Wiosną 1970 r. wyemigrował do Izraela, gdzie dotychczas mieszka i pracuje, jako duszpasterz, głównie przy kościele św. Piotra w Jafie; w każdym razie tam można go najczęściej spotkać.

Altmetryki

Cytowania w Google Scholar - kliknij ikonę by sprawdzić

Statystyki

Weksler-Waszkinel, R. J. (2005). Jak Pawłowski ukrywał Grinera [Sługa Mesjasza. Z ks. Grzegorzem Pawłowskim/Jakubem Herszem Grinerem rozmawia Lucyna Montusiewicz, Lublin, wyd. Gaudium 2005]. Zagłada Żydów. Studia I Materiały, (1), 273-279. https://doi.org/10.32927/ZZSiM.162

Udostępnij

              Wyświetl Nr 1 (2005)

Nr 1 (2005)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2005-12-01

Dział: Punkty Widzenia