Wyświetl Nr 4 (2008)

Nr 4 (2008)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2008-11-02

Dział: In Memoriam

Sine ira et studio... Wspomnienie o Krystynie Kersten

Bożena Szaynok

bozena.szaynok@uwr.edu.pl
https://orcid.org/0000-0001-9243-484X

Uniwersytet Wrocławski, Instytut Historyczny

Zagłada Żydów. Studia i Materiały, Nr 4 (2008), strony: 559-562

Data publikacji: 2008-11-02

https://doi.org/10.32927/ZZSiM.286

Abstrakt

W twórczości profesor Kersten tematyka żydowska zajmowała ważne miejsce. Pojawiła się w prawie 30 różnych tekstach. Były to zarówno fragmenty większych opracowań o powojennej Polsce czy o migracjach, jak i osobne artykuły czy publikacje. Krystyna Kersten zdawała sobie sprawę z trudności towarzyszących badaniom problematyki polsko-żydowskiej. Nie bez przyczyny pierwszym zdaniem jej książki Polacy, Żydzi, Komunizm. Anatomia półprawd 1939-1968 był cytat z artykułu Melchiora Wańkowicza: „tematyka żydowska jest jak ten najtrudniejszy cel na strzelnicy, cel jest ruchomy, ruchem niejednostajnym, strzelca postawiono na wirującym podium i na dodatek dano mu broń strzelającą z odchyleniem”.

Altmetryki

Cytowania w Google Scholar - kliknij ikonę by sprawdzić

Statystyki

Szaynok, B. (2008). Sine ira et studio. Wspomnienie o Krystynie Kersten. Zagłada Żydów. Studia I Materiały, (4), 559-562. https://doi.org/10.32927/ZZSiM.286

Udostępnij

              Wyświetl Nr 4 (2008)

Nr 4 (2008)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2008-11-02

Dział: In Memoriam