Wyświetl 2010: Holocaust Studies and Materials

2010: Holocaust Studies and Materials

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2010-12-01

Dział: Materiały

Censorship Keeping Guard over the Church. Krystyna Modrzewska’s Censored Memoir

Jacek Leociak

jleociak@gmail.com

adiunkt w Instytucie Badań Literackich PAN, kierownik Zakładu Badań nad Literaturą Holocaustu IBL PAN. Zajmuje się różnymi formami zapisu doświadczeń granicznych (w tym doświadczenia Zagłady).

https://orcid.org/0000-0003-1471-6926

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Zagłada Żydów. Studia i Materiały, 2010: Holocaust Studies and Materials, strony: 289-311

Data publikacji: 2010-11-30

https://doi.org/10.32927/ZZSiM.133

Abstrakt

W trzech kolejnych numerach z 1959 i 1960 roku „Biuletyn ŻIH” opublikował pamiętnik Krystyny Modrzewskiej (Mendalbaum), złożony do Centralnej Żydowskiej Komisji Historycznej w 1947 roku. Część pierwsza, rozpoczynająca się wybuchem wojny, a kończąca masowymi egzekucjami Żydów w lesie koło Krępca pod Lublinem na wiosnę 1942 r., została zmasakrowana przez cenzurę. Autorka opisuje w niej m.in. ukrywanie się w podlubelskim klasztorze betanek i surowo ocenia panujące tam stosunki. Okazuje sie, że PRL-owski cenzor eliminuje zapisy zawierające krytyczną ocenę mentalności zakonnic, ich poziomu umysłowego i moralnego. W oczach cenzora nie znajdują uznania uwagi o klasztornym życiu codziennym i dewocyjnych praktykach religijnych, o hipokryzji kleru i jego zmaterializowaniu. Cenzorskie ingerencje w sferę doświadczeń religijnych autorki są tym boleśniejsze, że pamiętnik Modrzewskiej należy do nielicznej grupy świadectw ukrywania się dorosłych Żydów w klasztorach. Wszystkie te fragmenty zostają w obecnym wydaniu przywrócone i umieszczone w kontekście całości. Czytając w wersji integralnej fragmenty pamiętnika Modrzewskiej dotyczące ukrywania się w klasztorze, warto się zastanowić, dlaczego osoba – która jako studentka uniwersytetu w Bolonii ochrzciła się, traktując ten akt niezwykle poważnie, a nie koniunkturalnie – przeżywa w klasztorze podlubelskim tak radykalne rozczarowanie

Inne teksty tego samego autora

1 2 3 4 > >> 

Altmetryki

Cytowania w Google Scholar - kliknij ikonę by sprawdzić

Statystyki

Leociak, J. (2010). Censorship Keeping Guard over the Church. Krystyna Modrzewska’s Censored Memoir. Zagłada Żydów. Studia I Materiały, (Holocaust Studies and Materials), 289-311. https://doi.org/10.32927/ZZSiM.133

Udostępnij

              Wyświetl 2010: Holocaust Studies and Materials

2010: Holocaust Studies and Materials

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2010-12-01

Dział: Materiały