Wyświetl Nr 11 (2015)

Nr 11 (2015)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2015-12-01

Dział: Sylwetki

Filip Friedman i początki badań nad Zagładą

Roni Stauber

redakcja@holocaustresearch.pl

doktor, pracownik Wydziału Humanistycznego na Uniwersytecie Tel Awiwu, gdzie pracuje jako senior fellow i wykładowca w Kantor Center i w Instytucie Historii Żydów, jest dyrektorem naukowym Wiener Library for the Study of the Nazi Era and the Holocaust. Członek Komitetu Naukowego Yad Vashem. Autor i redaktor wielu książek i artykułów o Zagładzie, jej następstwach i wpływie na kształtowanie się społeczeństwa izraelskiego oraz relacjach między Izraelem a Niemcami.

https://orcid.org/0000-0002-2795-2154

Uniwersytet Telawiwski

Zagłada Żydów. Studia i Materiały, Nr 11 (2015), strony: 235-251

Data publikacji: 2015-12-01

https://doi.org/10.32927/ZZSiM.470

Abstrakt

Artykuł przybliża dorobek badawczy Filipa Friedmana, wybitnego historyka pochodzącego ze Lwowa, Ocalałego, którego żona i córka zginęły w Zagładzie. Friedman był pionierem w badaniach nad Zagładą. Jego wkład w te badania polegał na wyznaczeniu kierunków badań, opracowaniu metodologii i narzędzi badawczych, a także stworzeniu dokumentacji Zagłady.

Tuż po wojnie Friedman jako jeden z pierwszych opracował program badań nad Zagładą, w którym uwzględnił zagadnienia takie jak: miejsce Żydów w ideologii nazistowskiej, kolejne etapy prześladowań Żydów, charakterystyka życia żydowskiego i opór wobec nazistowskiej polityki eksterminacji, nazistowskie zbrodnie ludobójstwa, stosunek ludności nieżydowskiej do prześladowań Żydów i reakcje wolnego świata, w tym jiszuwu, na Zagładę. Friedman był przekonany, że podstawą opracowań na temat „ostatecznego rozwiązania” powinny być reakcje ofiar i ich życie w cieniu nadchodzącej zagłady. Ostro krytykował historyków, którzy badania Holokaustu opierali tylko na dokumentacji nazistowskiej, bez uwzględnienia żydowskiej perspektywy. Samego Friedmana najbardziej interesowały dwa zagadnienia: Judenraty oraz opór żydowski. Badał działalność rad żydowskich w kontekście wewnętrznego życia gett, oddziaływaniu rad na mieszkańców gett. Studiując opór żydowski Friedman stworzył szerokie koncepcję tej postawy, która poza działaniami zbrojnymi uwzględnił również działania w sferze duchowej i kulturalnej.

Filip Friedman był też jednym z pierwszych historyków, który zwrócił uwagę na uniwersalne znaczenie Zagłady. Uważał, że ludzkie i moralne implikacje „ostatecznego rozwiązania” dotyczą nie tylko dla Żydów, ale całej ludzkości. Wychodził również z założenia, że Żydzi byli pierwszymi, ale nie jedynymi ofiarami nazistowskiej polityki eksterminacji. Już w 1950 r., pisał o zagładzie Romów.

Altmetryki

Cytowania w Google Scholar - kliknij ikonę by sprawdzić

Statystyki

Stauber, R. (2015). Filip Friedman i początki badań nad Zagładą. Zagłada Żydów. Studia I Materiały, (11), 235-251. https://doi.org/10.32927/ZZSiM.470

Udostępnij

              Wyświetl Nr 11 (2015)

Nr 11 (2015)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2015-12-01

Dział: Sylwetki