Wyświetl Nr 19 (2023)

Nr 19 (2023)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2023-12-23

Dział: Studia

„W sprawie zamordowania rodziny mojej…”.

Anna Bikont

a.bikont@gmail.com

reporterka i pisarka, współzałożycielka i dziennikarka „Gazety Wyborczej”, z wykształcenia psycholożka. Jej zainteresowania obejmują m.in. stosunki polsko-żydowskie w czasie Zagłady. Autorka m.in. tekstów do albumu I ciągle widzę ich twarze. Fotografia Żydów polskich oraz kilkunastu książek, w tym My z Jedwabnego (2004, m.in. Europejska Nagroda Książkowa i National Jewish Book Award dla książki podejmującej tematykę Holokaustu), Sendlerowa. W ukryciu (2017, m.in. Nagroda im. Ryszarda Kapuścińskiego), Cena. W poszukiwaniu dzieci żydowskich po wojnie (2022). W 2017 r. otrzymała doktorat honoris causa Uniwersytetu w Göteborgu.

Zagłada Żydów. Studia i Materiały, Nr 19 (2023), strony: 355-376

Data publikacji: 2023-12-23

https://doi.org/10.32927/zzsim.993

Abstrakt

Icek Lerner z Komarówki Podlaskiej chciał doprowadzić do skazania sprawców mordu sześciu członków jego najbliższej rodziny we wsi Przegaliny koło Komarówki, i swojej partnerki Estery Rybak (a wcześniej jej córki) w Warszawie. Podał nazwiska morderców i przebieg zdarzeń. Jego wysiłki okazały się bezowocne. Po latach sprawę podjął jego syn, Rony Lerner, też bezskutecznie. Artykuł – case study o próbie ocalałego Icka Lernera dochodzenia sprawiedliwości – porusza również, na przykładzie jego późniejszych opisów przeżyć z czasu Holokaustu, kwestię wiarygodności świadectw składanych w dużym oddaleniu czasowym.

Żródła archiwalne / Archival Sources

Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej Główna Komisja Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce (AIPN GK)

/100. Akta sprawy: Młynarczyk Franciszek podejrzany o zabójstwo kobiety narodowości żydowskiej podczas okupacji 1949 – 1954.

Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Lublinie (AIPN Lu),

/780, Akta w sprawie Józefa Radczuka i innych.

Archiwum Yad Vashem (YVA)

O.3/5481, Relacja Yitzhaka Lernera 14 VIII 1989 r. (w języku hebrajskim)

M.31.2/4859. Teczka Sprawiedliwych. Gołębiowska Rozalia, Konarzewska Natalia

Archiwum Żydowskiego Instytutu Historycznego (AŻIH)

/2802 Zeznanie Icka Lernera

/2803 Zeznanie Icka Lernera,

/5195. Icek Lerner, „Przeżycia z czasów okupacji od 1942”, Gdańsk, 12 X 1946

University of Southern California Shoah Foundation, Visual History Archives,

, wywiad z Icchak Lerner, 28 I 1996 r. (w języku hebrajskim).

Opracowania / Content related Literature

Engelking Barbara, Po zamordowaniu udaliśmy się do domu…[w:] Zarys krajobrazu, red. Barbara Engelking, Jan Grabowski, Warszawa 2011

Bożko Magdalena, Zmory przeszłości straszą w Przegalinach; „Rzeczpospolita”, 24 IV 2006 r.

Bożko Magdalena, Garściami pieniędzy płacili za życie, „Dziennik Wschodni”, 6 IV 2006 r.

Copans Laurie, Seeking Jewish Family’s Fate in Rural Poland, Los Angeles Times, 14 V 2006 r.

Reszka Paweł P, Kto zabił rodzinę Lernerów, „Gazeta Wyborcza Lublin”, 21 I 2008 r.

Zuroff Efraim, Victims or perpetrators? “Jerusalem Post”, 4 IV 2006 r.

Bartov Omer, “European Project, German Policy, Local Practice: Conundrums of a Total History of the Holocaust”, Conference “The Shoah as a European ‘Project’? New Perpetrator Research in a Transnational Perspective”, Paris, 14-16 March 2023.

Film

Lerner's Revenge, reż. Gilal Tocatly, Israel 2007

Strony internetowe / Netography

http://instytutszlubowskiego.pl/gmina-komarowka/ [dostęp 6. I 2023] https://swcjerusalem.org/2006/04/04/wiesenthal– center– urges– polish– authorities– to– expedite– case– of– suspected– holocaust– murderer– discovered– by– israeli– grandson– and– nephew– of– victims/[dostęp 18 III 2023]

Altmetryki

Cytowania w Google Scholar - kliknij ikonę by sprawdzić

Statystyki

Bikont, A. (2023). „W sprawie zamordowania rodziny mojej…”. : Jak Icek Lerner z Komarówki Podlaskiej szukał sprawiedliwości i jej nie znalazł. Zagłada Żydów. Studia I Materiały, (19), 355-376. https://doi.org/10.32927/zzsim.993

Udostępnij

              Wyświetl Nr 19 (2023)

Nr 19 (2023)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2023-12-23

Dział: Studia