Wyświetl Nr 16 (2020)

Nr 16 (2020)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2020-12-15

Dział: Materiały

Nieznane opracowanie: Waldemar Szulc, „Chełmno nad Nerem (Kulmhof). Hitlerowski obóz natychmiastowej zagłady”

Piotr Litka

piotr.t.litka@gmail.com

dziennikarz, reporter, twórca filmów dokumentalnych. Zajmuje się m.in.. zagładą Żydów oraz historią PRL. Autor reporterskich książek i filmu dokumentalnego Zło w Chełmnie, dotyczącego losów Henryka Mani i Stanisława Kaszyńskiego w pierwszej i drugiej fazie funkcjonowania obozu zagłady Kulmhof

https://orcid.org/0000-0002-2115-8830

Zdzisław Lorek

z.lorek-chelmno@wp.pl

pracownik Muzeum byłego niemieckiego Obozu Zagłady Kulmhof w Chełmnie nad Nerem. Interesuje się historią Żydów i ich zagłady w Kraju Warty. W latach 1997–2012 brał udział w badaniach archeologicznych na terenie obozu; w „Roczniku kolskim” opublikował artykuł Źródła archeologiczne do badań dziejów byłego niemieckiego ośrodka zagłady Kulmhof w Chełmnie nad Nerem (2017)

https://orcid.org/0000-0001-6371-7648

Muzeum byłego niemieckiego Obozu Zagłady Kulmhof w Chełmnie nad Nerem

Grzegorz Pawlikowski

gkpawlikowski@onet.eu

doktor, pracownik Uniwersytetu Rzeszowskiego, Instytut Nauk o Polityce, jego zainteresowania badawcze obejmują: mniejszości narodowe i etniczne, relacje polsko-ukraińskie, bezpieczeństwo międzynarodowe Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych

https://orcid.org/0000-0001-5485-8238

Uniwersytet Rzeszowski, Instytut Nauk o Polityce

Zagłada Żydów. Studia i Materiały, Nr 16 (2020), strony: 435-453

Data publikacji: 2020-12-15

https://doi.org/10.32927/ZZSiM.674

Abstrakt

Opracowanie Waldemara Szulca to nieznany i dotychczas niepublikowany dokument na temat ośrodka śmierci Kulmhof. Dokument został napisany przez naocznego świadka Waldemara Szulca, który przebywał w najbliższej okolicy ośrodka w ostatnich miesiącach jego funkcjonowania. Opracowanie zostało udostępnione przez syna Waldemara Szulca dopiero w 2020 r.

Źródła archiwalne / Archival sources

Archiwum Akt Nowych

zespół 1348, sygn. 203/3

Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej

Akta śledztwa obozu straceń w Chełmnie, sygn. GK 165/271

Archiwum prywatne Waldemara Szulca jr

Decyzja Wojewódzkiej Komisji do Spraw Upaństwowienia Przemysłu w Pruszkowie, L.A. 195, 49

Dyplom ukończenia Wydziału Mechanicznego PSzBM i E im. H. Wawelberga i S. Rotwanda w Warszawie w dniu 30 VI 1932 r., odpis z 2 VI 1936 r.

Waldemar Szulc W, Pamiętnik, mps

Archiwum prywatne Zdzisława Lorka

Teofan Domżał, Ojciec Józef Domżał – życiorys (mps)

E-mail syna Józefa Domżała, Teofana, do Zdzisława Lorka, 4 III 2015

Archiwum Sądu Okręgowego w Koninie

Akta sprawy karnej przeciwko Henrykowi Mani, sygn. XVI 3/01

Archiwum Żydowskiego Instytutu Historycznego

/5354; 302/220

Muzeum Wojska Polskiego

Flugbuch, nr inw. 17600 C

Źródła publikowane / Published sources

Świadectwa Zagłady. Obóz w Chełmnie nad Nerem. Getto wiejskie Czachulec. Wybór dokumentów, oprac. Łucja Pawlicka-Nowak, współpraca Jolanta Adamska, Gdańsk: Muzeum II Wojny Światowej, 2014.

Waldman Jakub, Opis tragedii chełmińskiej, Turek 23 maja 1945 [w:] Dokumenty i materiały do dziejów okupacji niemieckiej w Polsce, t. 2, cz. 1, red. Józef Kermisz, Warszawa–Łódź–Kraków: CŻKH, 1946.

Relacje / Testimonies

Relacja Waldemara Szulca (24 II, 1 IV, 3 VI 2020)

Literatura przedmiotu / Content related Literature

Bednarz Władysław, Obóz straceń w Chełmnie nad Nerem, Warszawa: Główna Komisja Badania Zbrodni Niemieckich w Polsce, 1946.

Domżał Teofan Maria, Między Nerem a Wartą. Moje tam powroty, Warszawa–Lublin: Wydawnictwo Słowa i Myśli, 2014.

Gawkowski Robert, Moja dzielnica Włochy. Historia Włoch i Okęcia, Warszawa: Urząd Dzielnicy Włochy, 2010.

Gołdyn Piotr, Parcjalne studium z dziejów szkoły powszechnej w Wiesiołowie, „Polonia Maior Orientalis” 2016, t. 3.

Kneifel Eduard, Die evangelisch-augsburgischen Gemeinden der Kalischer Diözese. Forschungen zur Geschichte der evangelisch-augsburgischen Kirche in Polen, t. 1, Vogtland: Günther Wolff zu Plauen, 1937.

Leszczyński Julian, Sprawa obozu w Chełmnie po 18 latach. Jaki zapadnie wyrok, „Stolica” 1963, nr 11.

Litka Piotr, Lorek Zdzisław, Pawlikowski Grzegorz, Śledztwo sędziego Władysława Bednarza w sprawie niemieckiego Obozu Zagłady Kulmhof, „Zagłada Żydów. Studia i Materiały” 2018, nr 14.

Litka Piotr, Pawlikowski Grzegorz, Henryk Mania – ostatni Polak skazany za współudział w zbrodni Holocaustu [w:] Zjawisko ludobójstwa w XX i XXI wieku, red. Mira Malczyńska-Biały, Grzegorz Pawlikowski, Krzysztof Żarna, Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2016.

Litka Piotr, Lorek Zdzisław, Pawlikowski Grzegorz, Śledztwo Juliana Leszczyńskiego, „Tygodnik Powszechny” 2018, nr 5.

Litka Piotr, [Lorek Zdzisław], Pawlikowski Grzegorz, Śledztwo Nałkowskiej, „Tygodnik Powszechny” 2017, nr 23.

Litka Piotr, Lorek Zdzisław, Pawlikowski Grzegorz, Władysław Bednarz – badacz i „łowca” nazistów [w:] Naruszenia praw człowieka we współczesnym świecie, red. Krzysztof Żarna, Mira Malczyńska-Biały, Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018.

Litka Piotr, Olszewski Michał, Żółte [w:] Wokół „Złotych żniw”. Debata o książce Jana Tomasza Grossa i Ireny Grudzińskiej-Gross, red. Daniel Lis, Kraków: Znak, 2011.

Montague Patrick, Chełmno. Pierwszy nazistowski obóz zagłady, tłum. Tomasz S. Gałązka, Wołowiec: Czarne, 2014

Altmetryki

Cytowania w Google Scholar - kliknij ikonę by sprawdzić

Statystyki

Litka, P., Lorek, Z., & Pawlikowski, G. (2020). Nieznane opracowanie: Waldemar Szulc, „Chełmno nad Nerem (Kulmhof). Hitlerowski obóz natychmiastowej zagłady”. Zagłada Żydów. Studia I Materiały, (16), 435-453. https://doi.org/10.32927/ZZSiM.674

Udostępnij

              Wyświetl Nr 16 (2020)

Nr 16 (2020)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2020-12-15

Dział: Materiały