Wyświetl Nr 4 (2008)

Nr 4 (2008)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2008-11-02

Dział: Z warsztatów badawczych

Oprawcy, prześladowcy, ratownicy. Problematyka zagłady w aktach radomskiej ekspozytury

Sebastian Piątkowski

redakcja@holocaustresearch.pl

historyk, pracownik Biura Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej (Oddział w Lublinie. Delegatura w Radomiu). Ostatnio opublikował (wraz z Jackiem A. Młynarczykiem) „Cena poświęcenia. Zbrodnie na Polakach za pomoc udzielaną Żydom w rejonie Ciepielowa”. Zainteresowania badawcze: historia społeczno-gospodarcza Polski w dobie nowożytnej i najnowszej.

Biuro Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej w Lublinie, Delegatura w Radomiu

Zagłada Żydów. Studia i Materiały, Nr 4 (2008), strony: 484-498

Data publikacji: 2008-11-02

https://doi.org/10.32927/ZZSiM.284

Abstrakt

Działająca po wojnie w Radomiu ekspozytura urzędu pn. Prokurator Specjalny Sądu Karnego w Lublinie, a także kontynuujący jej prace Prokurator Sądu Okręgowego w Radomiu, podjęli w latach 1945-1950 ok. 1200 śledztw przeciwko zbrodniarzom hitlerowskim oraz Polakom oskarżonym o szeroko rozumianą kolaborację z okupantem. W zachowanych aktach obu wspomnianych instytucji zachowały się interesujące materiały związane z problematyką Holocaustu. Ich pierwsza grupa dotyczy przedstawicieli hitlerowskiego aparatu władzy, uczestniczących w mordach na Żydach. Obejmuje ona zbrodniarzy z obozów pracy przymusowej w Bliżynie, Radomiu i Sandomierzu. Grupa druga dotyczy osób denuncjujących wobec władz uciekinierów z gett, uczestniczących w stosowaniu przemocy fizycznej i psychicznej wobec Żydów oraz ich wyzysku ekonomicznym. Obejmuje ona niemieckich pracowników cywilnych z zakładów przemysłowych w Radomiu, Ostrowcu Świętokrzyskim oraz Polaków z różnych miejscowości centralnych ziem polskich. Trzecia grupa materiałów zawiera dane o pomocy świadczonej przez Polaków i tzw. Niemców etnicznych (folksdojczów) Żydom, polegającej na dostarczaniu im żywności i schronienia.

Altmetryki

Cytowania w Google Scholar - kliknij ikonę by sprawdzić

Statystyki

Piątkowski, S. (2008). Oprawcy, prześladowcy, ratownicy. Problematyka zagłady w aktach radomskiej ekspozytury. Zagłada Żydów. Studia I Materiały, (4), 484-498. https://doi.org/10.32927/ZZSiM.284

Udostępnij

              Wyświetl Nr 4 (2008)

Nr 4 (2008)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2008-11-02

Dział: Z warsztatów badawczych