Wyświetl Nr 17 (2021)

Nr 17 (2021)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2021-12-20

Dział: Recenzje

Joanna Ostrowska, Oni, Homoseksualiści w III Rzeszy [Piotr Chruścielski]

Piotr Chruścielski

piotr.chruscielski@stutthof.org

absolwent filologii germańskiej na Uniwersytecie Gdańskim, pracownik Działu Naukowego Muzeum Stutthof w Sztutowie. Jego zainteresowania badawcze obejmują m.in. zmarginalizowane grupy więźniarskie. Napisał m.in. artykuły Brak żołnierskiej odwagi? O niemieckich marynarzach z kompanii karnej Kriegsmarine na Półwyspie Helskim (2019) i Paragraf 175 w świetle zachowanych dokumentów KL Stutthof (2017). W ramach studiów doktoranckich na Wydziale Historycznym UG finalizuje projekt badawczy „Niemieccy i austriaccy więźniowie KL Stutthof”. Laureat „Pomorskiej Nagrody Muzealnej” (za projekt multimedialny „Stutthof. Nowy wymiAR” – 2015, za wystawę „Przemilczana kategoria. Więźniowie z różowym trójkątem w KL Stutthof” – 2018). Mieszka w Gdańsku

https://orcid.org/0000-0002-7956-1657

Muzeum Stutthof w Sztutowie

Zagłada Żydów. Studia i Materiały, Nr 17 (2021), strony: 725-729

Data publikacji: 2021-12-20

https://doi.org/10.32927/zzsim.909

Altmetryki

Cytowania w Google Scholar - kliknij ikonę by sprawdzić

Statystyki

Chruścielski, P. (2021). Joanna Ostrowska, Oni, Homoseksualiści w III Rzeszy [Piotr Chruścielski]. Zagłada Żydów. Studia I Materiały, (17), 725-729. https://doi.org/10.32927/zzsim.909

Udostępnij

              Wyświetl Nr 17 (2021)

Nr 17 (2021)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2021-12-20

Dział: Recenzje