Wyświetl Nr 18 (2022)

Nr 18 (2022)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2022-12-25

Dział: Recenzje

Recenzja: Avihu Ronen, Skazana na życie. Dzienniki i życie Chajki Klinger, tłum. Michał Sobelman, Warszawa: Żydowski Instytut Historyczny, 2021, 1020 s.

Sylwia Szymańska-Smolkin

sylwia.szymanskasmolkin@sh.se

doktor historii i studiów judaistycznych, pracownik naukowy w Department of Historical and Contemporary Studies na Uniwersytecie Södertörn w Sztokholmie. Jej zainteresowania badawcze obejmują stosunki polsko-żydowskie w czasie drugiej wojny światowej, żydowski ruch oporu i życie codzienne w czasie Zagłady. Obecnie prowadzi badania nad kurierami żydowskimi w czasie drugiej wojny światowej. Jej projekt jest wspierany przez Östersjöstiftelsen (Foundation for Baltic and Eastern European Studies). Pracę doktorską na temat udziału policji granatowej w Holokauście obroniła na Uniwersytecie w Toronto. Stypendystka postdoktorancka w Hugo Valentin Centre na Uniwersytecie w Uppsali oraz International Ephraim E. Urbach Post-Doctoral Fellowship in Jewish Studies. Autorka publikacji dotyczących historii Żydów polskich w czasie Holokaustu. Stypendystka m.in. Social Sciences and Humanities Research Council, Canadian Friends of the Hebrew University i Conference on Jewish Material Claims Against Germany.

https://orcid.org/0000-0002-4741-9779

Södertörn University

Zagłada Żydów. Studia i Materiały, Nr 18 (2022), strony: 678-684

Data publikacji: 2023-03-11

https://doi.org/10.32927/zzsim.982

Altmetryki

Cytowania w Google Scholar - kliknij ikonę by sprawdzić

Statystyki

Szymańska-Smolkin, S. (2023). Recenzja: Avihu Ronen, Skazana na życie. Dzienniki i życie Chajki Klinger, tłum. Michał Sobelman, Warszawa: Żydowski Instytut Historyczny, 2021, 1020 s. Zagłada Żydów. Studia I Materiały, (18), 678-684. https://doi.org/10.32927/zzsim.982

Udostępnij

              Wyświetl Nr 18 (2022)

Nr 18 (2022)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2022-12-25

Dział: Recenzje