Wyświetl Nr 17 (2021)

Nr 17 (2021)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2021-12-20

Dział: Punkty Widzenia

Zbyt mała, by być (tak) dużą. Rozważania na marginesie polskiej edycji krytycznej Mein Kampf Adolfa Hitlera

Katarzyna Kuczyńska-Koschany

eadem@amu.edu.pl

profesor, polonistka, komparatystka, eseistka, autorka wierszy, prozy poetyckiej i autobiograficznej (I nagroda w konkursie im. K.K. Baczyńskiego, 2006). Zajmuje się poezją i jej interpretacją, recepcją poetów niemieckiego i francuskiego kręgu językowego w Polsce, Zagładą, synapsami poezji i plastyki, europejskim i polskim esejem literackim. Autorka książek: Rilke poetów polskich (2004; wyd. 2 2017), Rycerz i Śmierć. O „Elegiach duinejskich” Rainera Marii Rilkego (2010; wyd. 2 2015), Interlinie w ciemności. Jednak interpretacja (2012), „Все поэты жиды”. Antytotalitarne gesty poetyckie i kreacyjne wobec Zagłady oraz innych doświadczeń granicznych (2013), Skąd się bierze lekcja polskiego? Scenariusze, pomysły, konteksty (2016), Nikt nie widzi dobrze. Eseje (2018), Tuwim. Pęknięcie (2021), tomu prozy Zielony promień (2006) oraz około 300 artykułów drukowanych w polskich i zagranicznych pismach naukowych. Wydała też wybory Wiersze (nie)zapomniane Anny Pogonowskiej (2018) i Wiersz o najważniejszym wierszu (2020) Ireny Tuwim. Współautorka podręcznika Staropolskie korzenie współczesności (2004). Sekretarz naukowa Komitetu Nauk o Literaturze PAN w poprzedniej kadencji; obecnie członkini Komisji Edukacji w KNoL PAN. Członkini komisji ds. przeciwdziałania dyskryminacji przy Rektor UAM. Otwartej Rzeczpospolitej i Polskiego PEN Clubu. Opiekunka naukowa Koła Miłośników Kultury i Literatury Żydowskiej „Dabru emet” (UAM). Mama Tobiasza i Leny Miriam.

https://orcid.org/0000-0002-1671-2278

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Zagłada Żydów. Studia i Materiały, Nr 17 (2021), strony: 525-547

Data publikacji: 2021-12-20

https://doi.org/10.32927/zzsim.890

Abstrakt

Artykuł/esej jest próbą kontekstowego omówienia i krytycznej lektury samej wykładni doktryny narodowego socjalizmu w postaci Mein Kampf Adolfa Hitlera, a przede wszystkim polskiej edycji krytycznej i okoliczności wydawniczych, towarzyszących ukazaniu się śmiercionośnej książki przywódcy Trzeciej Rzeszy po polsku.

Hannah Arendt, Korzenie totalitaryzmu, 1989

Andrzej Bart, Pociąg do podróży, Warszawa: Noir Sur Blanc, 1999

Julia Boyd, Wakacje w trzeciej Rzeszy. Narodziny faszyzmu oczami zwykłych ludzi, tłum. Magdalena Moltzan-Małkowska, Warszawa: Prószyński i S-ka, 2019

Joseph Goebbels, Dzienniki, t. 1: 1923–1939, t. 2: 1939–1943, t. 3: 1943–1945,, wyboru dokonał, z języka niemieckiego przełożył, wstępem i przypisami opatrzył Eugeniusz Cezary Król, Warszawa: Świat Książki, 2013–2014

Günther Grass, Novemberland (Listopadia) Polnord – Wydawnictwo Oskar, Gdańsk 1994

Adolf Hitler, Mein Kampf. Moja walka, edycja krytyczna, z języka niemieckiego przeł., wstępem, przypisami i bibliografią selektywną opatrzył Eugeniusz Cezary Król, Warszawa, Bellona, 2020, s. 790

Paweł Huelle, Śpiewaj ogrody, Kraków, Znak, 2014

Ian Kerhaw, Hitler [t. 1] Hybris: 1889–1936, Rebis, Poznań 2017

Leszek Konarski, Szampan u Hitlera, „Przegląd”, 30 VIII 2009, s. 1–14

Reinhart Koselleck, O sensie i bezsensie dziejów. Dieterowi Groh na sześćdziesiąte urodziny [w:] Semantyka historyczna, wybór i oprac. Hubert Orłowski, tłum. Wojciech Kunicki, Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 2011

red. Katarzyna Kuczyńska-Koschany, Joanna Maleszyńska i Justyna Szczęsna, Bajki dla Janki, Poznań, Sorus, 2003

Zbigniew Mikołejko, Papierowa korona zła (w:) „Znak”, czerwiec 2021, nr 793, s. 50–60

Czesław Miłosz, Szlachetność [w:] Eseje, wybór i posłowie Marek Zaleski, Warszawa: Świat Książki, 2000

Seweryn Pollak, Spotkania z poetą [w:] Wspomnienia o Julianie Tuwimie, red. Wanda Jedlicka i Marian Toporowski, Warszawa: Czytelnik, 1963

Claudia Schmölders, Twarz Hitlera. Biografia fizjonomiczna, tłum. Marek Chojnacki, Gdańsk: Wydawnictwo słowo/obraz terytoria, 2010

Antoni Słonimski, Kroniki tygodniowe 1936–1939, słowo wstępne i przypisy Rafał Habielski, Warszawa: Wydawnictwo LTW [2004]

Kazimierz Smagorzewski, Wywiad u kanclerza Rzeszy Adolfa Hitlera (w:) „Gazeta Polska”, 26 I 1935, s. 1

Timothy Snyder, Skrwawione ziemie. Europa między Hitlerem a Stalinem , Kraków, Znak, 2011

Timothy Snyder, Czarna ziemia. Holokaust jako ostrzeżenie, Kraków, Znak 2015

Antoni Sobański, Cywil w Berlinie (1934), podał do druku, wstępem i przypisami opatrzył Tomasz Szarota, Warszawa: Wydawnictwo Sic!, 2006

Aleksandra Monika Stepanów, Karl Kraus i jego czasopismo „Die Fackel”, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2016

Kazimierz Świtalski, Diariusz 1919–1935, Warszawa: Czytelnik, 1992

Altmetryki

Cytowania w Google Scholar - kliknij ikonę by sprawdzić

Statystyki

Kuczyńska-Koschany, K. (2021). Zbyt mała, by być (tak) dużą. Rozważania na marginesie polskiej edycji krytycznej Mein Kampf Adolfa Hitlera . Zagłada Żydów. Studia I Materiały, (17), 525-547. https://doi.org/10.32927/zzsim.890

Udostępnij

              Wyświetl Nr 17 (2021)

Nr 17 (2021)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2021-12-20

Dział: Punkty Widzenia