Wyświetl 2008: Holocaust Studies and Materials

2008: Holocaust Studies and Materials

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2008-11-02

Dział: Studia

Literature of the Personal Document as a Source in Holocaust Research (a Methodological Reconnaissance).

Jacek Leociak

jleociak@gmail.com

profesor zwyczajny w Instytucie Badań Literackich PAN, kierownik Zakładu Badań nad Literaturą Zagłady IBL PAN, członek Centrum Badań nad Zagładą Żydów przy IFiS PAN, redaktor rocznika „Zagłada Żydów. Studia i Materiały”. Wraz z Barbarą Engelking jest opiekunem naukowym galerii Zagłada w Muzeum Historii Żydów Polskich Polin w Warszawie Zajmuje się różnymi formami zapisu doświadczeń granicznych (w tym doświadczenia Zagłady). W ostatnich latach wydał nowe, zmienione, poprawione i rozszerzone wydanie książki Getto warszawskie. Przewodnik po nieistniejącym mieście (2013, wspólnie z Barbarą Engelking), Tekst wobec Zagłady. O relacjach z getta warszawskiego
(wyd. 2 2016), Biografie ulic. O ulicach Warszawy od narodzin po Zagładę (2017), Młyny boże. zapiski o Kościele i Zagładzie (2018).

https://orcid.org/0000-0003-1471-6926

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Zagłada Żydów. Studia i Materiały, 2008: Holocaust Studies and Materials, strony: 31-52

Data publikacji: 2008-12-01

https://doi.org/10.32927/ZZSiM.74

Abstrakt

W artykule zastanawiam się, po pierwsze – nad charakterystyką gatunkową tekstów należących do obszaru tzw. literatury dokumentu osobistego oraz ich specyfiką jako źródła historycznego do badań Holocaustu; po drugie – nad metodologicznym wyzwaniem, jakie tego typu źródła stanowią dla historiografii (nie tylko) Holocaustu. Stawiam następujące pytania: czym jest dla historyków Zagłady literatura dokumentu osobistego, stanowiąca różnorodny w formie zapis tego doświadczenia; jak ją wykorzystują w swojej pracy badawczej; w jaki sposób czytają te osobiste narracje? Ogólniejszym kontekstem tych rozważań jest debata o warunkach możliwości uprawiania historiografii Holocaustu, tocząca się wśród współczesnych teoretyków historii. Jedną z form tej debaty opisać można jako konflikt między „dyskursem historii” i „dyskursem pamięci”.

Inne teksty tego samego autora

<< < 1 2 3 4 > >> 

Altmetryki

Cytowania w Google Scholar - kliknij ikonę by sprawdzić

Statystyki

Leociak, J. (2008). Literature of the Personal Document as a Source in Holocaust Research (a Methodological Reconnaissance). Zagłada Żydów. Studia I Materiały, 31-52. https://doi.org/10.32927/ZZSiM.74

Udostępnij

              Wyświetl 2008: Holocaust Studies and Materials

2008: Holocaust Studies and Materials

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2008-11-02

Dział: Studia