Wyświetl Nr 18 (2022)

Nr 18 (2022)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2022-12-25

Dział: Z warsztatów badawczych

Rafał Lemkin i historia powszechna ludobójstw

Jakub Muchowski

jakub.muchowski@uj.edu.pl

adiunkt na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego, sekretarz redakcji czasopisma „Historyka. Studia Metodologiczne”. Był visiting scholar Corcoran Department of History, University of Virginia (2011). Jest członkiem Grupy Badawczej [Lab]orans, Ośrodka Transnarodowych Badań Literackich, Ośrodka Badań nad Kulturami Pamięci i International Network for Theory of History. Zajmuje się teorią pisarstwa historycznego, historią intelektualną, badaniami nad Holokaustem i ludobójstwami, polskimi kulturami pamięci oraz historią pracy. Autor Polityki pisarstwa historycznego (2015) i Historyki Shoah (2006).

https://orcid.org/0000-0003-1193-6966

Uniwersytet Jagielloński

Zagłada Żydów. Studia i Materiały, Nr 18 (2022), strony: 462-472

Data publikacji: 2023-03-11

https://doi.org/10.32927/zzsim.864

Abstrakt

W artykule omawiam wypowiedzi historyczne Rafała Lemkina przy użyciu kategorii historii powszechnej. Lemkin jest autorem niedokończonej książki, która miała w jego zamierzeniu zebrać dzieje masowej przemocy na wszystkich kontynentach od starożytności po czasy najnowsze, i wielu komentarzy (rozsianych po różnych pracach), w których porównuje dawną i współczesną przemoc przy użyciu pojęcia ludobójstwa. Wypowiedzi te łączy i porządkuje pojęcie historii powszechnej, które odnosi się do szacownej tradycji uprawiania historiografii rozwijającej się od XVI w. Napędzane ideą uniwersalizmu podejście opierało się na przekonaniu, że historia jest jedna i wspólna dla całej ludzkości, obejmuje tylko te zjawiska, które miały wpływ na dzisiejszy kształt świata, ma centrum (Europę), może osądzać przeszłość i wreszcie wyraża się w spójnej wielkiej opowieści, której sensem jest postęp. Kategoria historii powszechnej pozwala zadać spuściźnie Lemkina nowe pytania, uzupełnić wiedzę o jego biografii intelektualnej i rozumieniu pojęcia ludobójstwa przez przywołanie takich zagadnień, jak relacja Europy i państw nieeuropejskich, idea postępu, definicja ludzkości, geneza prawa międzynarodowego.

Benhabib, S. (2009). International Law and Human Plurality in the Shadow of Totalitarianism: Hannah Arendt and Raphael Lemkin. Constellations, 16/2, 331-350, https://doi.org/10.1017/CBO9780511779060.012

Buck-Morss, Susan (2014). Hegel, Haiti i historia uniwersalna. Przeł. Katarzyna Bojarska. Warszawa: Krytyka Polityczna.

Irvin-Erickson, D. (2017). Raphaël Lemkin and the Concept of Genocide. Philadelphia: University of Pennsylvania Press, https://doi.org/10.9783/9780812293418

Lemkin, Rafał (1945). Genocide—a modern crime. Free World: A Magazine Devoted to the United Nations and Democracy, vol. 4, April, 39–43

Lemkin, Rafał (1946). Genocide. American Scholar 15/2, 227-230.

Lemkin, Rafał (1992). Raphael Lemkin’s Thoughts on Nazi Genocide: Not Gulity? Ed. by Steven L. Jacobs. Lewinston: Edwin Mellen Press.

Lemkin, Rafał (2012). Lemkin on Genocide. Ed. by S.L. Jacobs. Lanham: Lexington Books.

Lemkin, Rafał (2013). Rządy państw osi w Europie. Przeł. A. Bieńczyk-Missala, P. Grzebyk, B. Lackoroński, M. Madej. Warszawa: Scholar.

Lemkin, Rafał (2018). Nieoficjalny. Autobiografia Lemkina. red. D.-L. Frieze. Przeł. H. Jankowska. Warszawa: Instytut Pileckiego.

MacDonnell, M.A., Moses, D.A. (2009). Raphael Lemkin as Historian of Genocides in Americas. In Schaller, D.J., Zimmerer, J. (eds.). The Origins of Genocide. Raphael Lemkin as a historian of mass violence. London, New York: Routledge.

Megill, A. (1999). Universal History. In Boyd, K. (ed.) Encyclopedia of Historians and Historical Writing. Chicago: Fitzroy Dearborn Publishers. 1244-1246.

Megill, A. (2007). „Grand narrative” and the Discipline of History. In Megill, A. Historical Knowledge, Historical Error. A Contemporary Guide to Practice. Chicago, London: University of Chicago Press. 165-187.

Moses, D.A. (2012). The Holocaust and World History: Raphael Lemkin and Comparative Methodology. In Stone, D. (ed.) The Holocaust and Historical Methodology, Oxford: Berghahn Books. 272–289. http://hdl.handle.net/1814/24314

Norton, A. (1995). Heart of Darkness: Africa and African Americans in the Writings of Hannah Arendt. In Bonnie Honig (ed.). Feminist Interpretations of Hannah Arendt. University Park: Pennsylvania State University Press, 247-261.

Schaller, D.J., (2009). Raphael Lemkin’s View of European Colonial Rule in Africa: between Condemnation and Admiration. In Schaller, D.J., Zimmerer, J. (eds.). The Origins of Genocide. Raphael Lemkin as a Historian of Mass Violence. London, New York: Routledge. 87-94.

Schaller, D.J., Zimmerer, J. (eds.) (2009). The Origins of Genocide. Raphael Lemkin as a historian of mass violence. London, New York: Routledge.

Schiller, Friedrich (1789). Co to jest historia powszechna i po co ją studiujemy? przeł. M.J. Siemek [tekst dostępny w zasobach internetowych, np. tu strebski.marksizm.edu.pl/wp-content/texts/philosophy/Schiller01.pdf]

Stone, Dan (2009). Raphael Lemkin n the Holocaust. In Schaller, D.J., Zimmerer, J. (eds.). The Origins of Genocide. Raphael Lemkin as a historian of mass violence. London, New York: Routledge. 95-106.

Altmetryki

Cytowania w Google Scholar - kliknij ikonę by sprawdzić

Statystyki

Muchowski, J. (2023). Rafał Lemkin i historia powszechna ludobójstw. Zagłada Żydów. Studia I Materiały, (18), 462-472. https://doi.org/10.32927/zzsim.864

Udostępnij

              Wyświetl Nr 18 (2022)

Nr 18 (2022)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2022-12-25

Dział: Z warsztatów badawczych