Wyświetl Nr 13 (2017)

Nr 13 (2017)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2017-11-26

Dział: Studia

„Zbadać i wyświetlić”. Centralna Żydowska Komisja Historyczna (1944–1947) 

Agnieszka Haska

agnieszka.haska@gmail.com

antropolog kultury, członkini Centrum Badań nad Zagładą Żydów, ostatnio opracowała Wśród zatrutych noży Tadeusza Obremskiego (2017), przygotowuje do druku książkę poświęconą fenomenowi dyskursu zdrady w Polsce.

https://orcid.org/0000-0003-0545-5250

Centrum Badań nad Zagładą Żydów IFiS PAN

Zagłada Żydów. Studia i Materiały, Nr 13 (2017), strony: 110-137

Data publikacji: 2017-12-03

https://doi.org/10.32927/ZZSiM.352

Abstrakt

In the studies published so far the Central Jewish Historical Commission (Centralna Żydowska Komisja Historyczna, CŻKH) has been treated as a prelude to the target operation of the Jewish Historical Institute. Little attention has been devoted to its organizational structure and general operation, with emphasis laid on collection of testimonies, securing archives, and publications. Meanwhile, the CŻKH objectives and tasks, including its main task, that is, documenting and talking about the lot of Polish Jews during World War II, were much broader than assumed. This article is a sketch of the CŻKH history – its activity, programmatic assumptions, and Holocaust research methodology.

Altmetryki

Cytowania w Google Scholar - kliknij ikonę by sprawdzić

Statystyki

Haska, A. (2017). „Zbadać i wyświetlić”. Centralna Żydowska Komisja Historyczna (1944–1947) . Zagłada Żydów. Studia I Materiały, (13), 110-137. https://doi.org/10.32927/ZZSiM.352

Udostępnij

              Wyświetl Nr 13 (2017)

Nr 13 (2017)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2017-11-26

Dział: Studia