Wyświetl Nr 2 (2006)

Nr 2 (2006)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2006-12-03

Dział: Sylwetki

Adam Żurawin – bohater o tysiącu twarzy

Agnieszka Haska

agnieszka.haska@gmail.com

antropolożka kultury, doktorantka w Szkole Nauk Społecznych przy Instytucie Filozofii i Socjologii PAN. Autorka książki Jestem Żydem, chcę wejść. Hotel Polski w Warszawie 1943 (2006). Zainteresowania badawcze: dyskurs o kolaboracji z Niemcami w polskiej prasie konspiracyjnej w czasie okupacji. 

https://orcid.org/0000-0003-0545-5250

doktorantka w Szkole Nauk Społecznych przy Instytucie Filozofii i Socjologii PAN

Zagłada Żydów. Studia i Materiały, Nr 2 (2006), strony: 177-201

Data publikacji: 2006-12-02

https://doi.org/10.32927/ZZSiM.186

Abstrakt

Artykuł stanowi analizę niepublikowanych wspomnień Adama Żurawina, konfidenta gestapo i osoby kojarzonej z tzw. sprawą Hotelu Polskiego. Żurawin spisał je przed samą śmiercią; dają one rzadką okazję do przyjrzenia się osobie współpracującej z Niemcami oczami jej samej. Analiza  prowadzona jest z kilku dopełniających się perspektyw; historycznej (porównanie z innymi źródłami), literaturoznawczej (poetyka dokumentu osobistego i autokreacja) oraz psychologicznej (motywacje, uczucia). Żurawin we wspomnieniach bowiem kreuje siebie jako rycerza – bohatera, który nie splamił się współpracą, a prowadził z Niemcami (a także z Polakami) grę, mającą na celu wyłącznie ratowanie własnej rodziny. Artykuł próbuje odpowiedzieć na pytanie, czy tak było w istocie i jakie elementy składają się na tę autokreację

Inne teksty tego samego autora

1 2 3 > >> 

Altmetryki

Cytowania w Google Scholar - kliknij ikonę by sprawdzić

Statystyki

Haska, A. (2006). Adam Żurawin – bohater o tysiącu twarzy. Zagłada Żydów. Studia I Materiały, (2), 177-201. https://doi.org/10.32927/ZZSiM.186

Udostępnij

              Wyświetl Nr 2 (2006)

Nr 2 (2006)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2006-12-03

Dział: Sylwetki