Wyświetl Nr 4 (2008)

Nr 4 (2008)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2008-11-02

Dział: Z warsztatów badawczych

Ten obraz jest trochę straszliwy”. Historia pewnego filmu, czyli naród polski twarzą w twarz z Żydem

Iwona Kurz

redakcja@holocaustresearch.pl

doktor, pracuje w Instytucie Kultury Polskiej UW, ostatnio opublikowała Twarze w tłumie. Wizerunki bohaterów wyobraźni zbiorowej w kulturze polskiej 1955-1969 (Warszawa 2005, Nominacja do Nagrody Nike, Nagroda im. Bolesława Michałka); Obyczaje polskie. Wiek XX w krótkich hasłach (współautorka, Warszawa 2008). Zainteresowania badawcze: historia nowoczesnej kultury polskiej przez pryzmat filmu i fotografii, film i fotografia jako media pamięci.

https://orcid.org/0000-0001-7180-8670

Instytut Kultury Polskiej, Uniwersytet Warszawski

Zagłada Żydów. Studia i Materiały, Nr 4 (2008), strony: 466-483

Data publikacji: 2008-11-02

https://doi.org/10.32927/ZZSiM.283

Abstrakt

Artykuł stanowi analizę filmu Długa noc (reż. Janusz Nasfeter, 1967) oraz dyskusji kolaudacyjnej, która odbyła się w czerwcu 1967 roku, dotyczącej walorów filmu i jego ewentualnego dopuszczenia do dystrybucji. Tak temat filmu (pomoc Żydowi ukrywającemu się podczas okupacji w polskim domu), jak okoliczności jego kolaudacji (kilka dni po zwycięstwie Izraela w wojnie sześciodniowej) sprawiają, że można Długą noc potraktować jako model: i samo dzieło, i jego odbiór w dużym stopniu bowiem są charakterystyczne dla polskiej pamięci o postawach wobec Żydów w czasie wojny, form jej ekspresji w polskim kinie oraz języka debaty publicznej na ten temat.

Altmetryki

Cytowania w Google Scholar - kliknij ikonę by sprawdzić

Statystyki

Kurz, I. (2008). Ten obraz jest trochę straszliwy”. Historia pewnego filmu, czyli naród polski twarzą w twarz z Żydem. Zagłada Żydów. Studia I Materiały, (4), 466-483. https://doi.org/10.32927/ZZSiM.283

Udostępnij

              Wyświetl Nr 4 (2008)

Nr 4 (2008)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2008-11-02

Dział: Z warsztatów badawczych