Wyświetl Nr 4 (2008)

Nr 4 (2008)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2008-11-02

Dział: Sylwetki

Trzy kolory: szary. Szkic do portretu Bernarda Marka

joanna Nalewajko-Kulikov

redakcja@holocaustresearch.pl

historyk, adiunkt w Instytucie Historii PAN, ostatnio opublikowała m.in. Kilka uwag o wydawnictwie Idisz Buch, w: Nusach Pojln. Studia z dziejуw kultury jidysz w powojennej Polsce, red. Magdalena Ruta, Kraków 2008. Obecnie pracuje nad książką poświęconą Dawidowi Sfardowi i pokoleniu żydowskich komunistów. Zainteresowania badawcze: dzieje Żydуw wschodnioeuropejskich w XIX i XX wieku, dzieje języka i kultury jidysz.

https://orcid.org/0000-0002-4946-9905

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Zagłada Żydów. Studia i Materiały, Nr 4 (2008), strony: 263-284

Data publikacji: 2008-11-02

https://doi.org/10.32927/ZZSiM.274

Abstrakt

Artykuł przedstawia sylwetkę Bernarda Marka (1908-1966), historyka Zagłady i dyrektora Żydowskiego Instytutu Historycznego w Warszawie. Na podstawie różnorodnych materiałów, zarówno publikowanych, jak i niepublikowanych, pokazano drogę życia Marka, poczynając od przedwojennego zaangażowania w Komunistycznej Partii Polski, poprzez lata wojny spędzone na terytorium Związku Radzieckiego, aż po różne pola jego aktywności w powojennej Polsce – jako badacza i działacza społeczno-kulturalnego, z uwzględnieniem opublikowanych przez niego prac na temat Zagłady

Altmetryki

Cytowania w Google Scholar - kliknij ikonę by sprawdzić

Statystyki

Nalewajko-Kulikov, joanna. (2008). Trzy kolory: szary. Szkic do portretu Bernarda Marka. Zagłada Żydów. Studia I Materiały, (4), 263-284. https://doi.org/10.32927/ZZSiM.274

Udostępnij

              Wyświetl Nr 4 (2008)

Nr 4 (2008)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2008-11-02

Dział: Sylwetki