Wyświetl Nr 19 (2023)

Nr 19 (2023)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2023-12-23

Dział: Materiały

„Zrozumiałe, że zostajemy na miejscu”. Działacze chalucowi wobec perspektywy ucieczki z okupowanej Polski

Maria Ferenc

maria.ferenc@gmail.com

dr, badaczka Zagłady. Pracuje na Uniwersytecie Wrocławskim, obecnie przygotowuje biografię Mordechaja Anielewicza. Koordynuje projekt badawczy „Encyklopedia getta warszawskiego” przygotowywany w Żydowskim Instytucie Historycznym. Współredaktorka kilku tomów dokumentów z Archiwum Ringelbluma. Publikowała artykuły m.in. w „Radical History Review”, „Zagładzie Żydów”, „Media History”, „Annales de démographie historique”. Monografia „Każdy pyta, co z nami będzie”. Mieszkańcy getta warszawskiego wobec wiadomości o wojnie i Zagładzie zdobyła m.in. Nagrodę Historyczną „Polityki”, Nagrodę Klio, Nagrodę im. Józefa A. Gierowskiego i Chonego Shmeruka, a także wyróżnienie w konkursie The Yad Vashem International Book Prize for Holocaust Research 2022.

https://orcid.org/0000-0002-4937-9563

Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma

Zagłada Żydów. Studia i Materiały, Nr 19 (2023), strony: 472-521

Data publikacji: 2023-12-23

https://doi.org/10.32927/zzsim.992

Abstrakt

Publikowany tu wybór listów i depesz wysyłanych przez członków żydowskiego podziemia do ich towarzyszy i sojuszników poza okupowaną Polską daje wgląd w historię żydowskiego podziemia we wciąż domagającym się głębszych badań okresie po powstaniu w getcie warszawskim, między czerwcem 1943 r. i marcem 1944 r. Listy i depesze wysyłane były zarówno z ramienia zrzeszającego działalność rożnych organizacji Żydowskiego Komitetu Narodowego (ŻKN), jak i do działaczy poszczególnych ruchów politycznych (Poalej Syjon Lewica, Dror i inne). Korespondencja ta przechowywana jest obecnie w różnych kolekcjach archiwalnych w Izraelu (Kibuc Bojowników Gett), USA (Muzeum Holokaustu w Waszyngtonie), Wielkiej Brytanii (Studium Polski Podziemnej).

Wątkiem, który łączy publikowane tu dokumenty, jest kwestia poszukiwania ratunku dla Żydów, którzy przetrwali drugą fazę Zagłady. Ucieczki z okupowanej Polski przez Słowację i Węgry i dalej do Mandatu Palestyny, o których piszę w drugiej części wstępu, traktuję jako jedną z dróg ratunku – z wielu powodów dostępną jedynie nielicznym.

Studium Polski Podziemnej w Londynie (SPP)

Oddział VI Sztabu Naczelnego Wodza, A 273, Żydzi. Dokumenty cywilne

Archiwum Yad Vashem,

M.2/265, Spuścizna Ignacego Schwartzbarta

M.2/266, Spuścizna Ignacego Schwartzbarta

M.2/267, Spuścizna Ignacego Schwartzbarta

O.12, Perlman Collection

O.33, Relacje

USHMM

RG-68.087M, Nathan Schwalb papers/Hechalutz Office Geneva

GFH

sygn. 42793, Relacje czterech członków ruchu młodzieżowego spisane w Konstantynopolu w Turcji.

sygn. 08333R"M, Korespondencja Josefa Korniańskiego

Adler-Rudel, Salomon. A Chronicle of Rescue Efforts, The Leo Baeck Institute Year Book, Volume 11, Issue 1, January 1966, Pages 213–241, https://doi.org/10.1093/leobaeck/11.1.213

Archiwum Ringelbluma. Konspiracyjne Archiwum Getta Warszawy, t. 18: Prasa getta warszawskiego: Haszomer Hacair, oprac. Maria Ferenc, Ewa Koźmińska-Frejlak, Piotr Laskowski, Warszawa: Żydowski Instytut Historyczny (w przygotowaniu).

Archiwum Ringelbluma. Konspiracyjne Archiwum Getta Warszawy, t. 19: Prasa getta warszawskiego: Hechaluc-Dror i Gordonia, oprac. Piotr Laskowski, Sebastian Matuszewski, Warszawa: Żydowski Instytut Historyczny i Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2015

Archiwum Ringelbluma. Konspiracyjne Archiwum Getta Warszawy, t. 29a: Pisma Ringelbluma z bunkra, oprac. Eleonora Bergman, Tadeusz Epsztein, Magdalena Siek, Warszawa: Żydowski Instytut Historyczny, 2018,

Archiwum Ringelbluma. Konspiracyjne Archiwum Getta Warszawy, t. 29: Pisma Emanuela Ringelbluma z getta, oprac. Joanna Nalewajko-Kulikov, Warszawa: Żydowski Instytut Historyczny, 2018

Bauer Yehuda, Jews for Sale? Nazi-Jewish Negotiations, 1933–1945, New Haven, 1994

Bender, Sara. The Jews of Bialystok during World War II and the Holocaust, Waltham 2008Lubetkin, Cywia. Zagłada i powstanie, tłum. Maria Krych, Warszawa 1999

Ciołkosz Adam (opr.), „Zagłada getta warszawskiego”, Kultura, nr 4/174, 1962

Cukierman, Icchak „Antek”. Nadmiar pamięci (Siedem owych lat). Wspomnienia 1939–1946, przeł. Zoja Perelmuter, oprac. Marian Turski, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2000

Engelking, Barbara. Organizowanie pomocy dla Żydów po aryjskiej stronie w Warszawie, „Przegląd Historyczny”, 2020, tom 111.

Fatran, Gila. The “Working Group”, “Holocaust and Genocide Studies”, t. 8, nr 2, 1994, s. 164–201

Ferenc, Maria. „Każdy pyta, co z nami będzie”. Mieszkańcy getta warszawskiego wobec wiadomości o wojnie i Zagładzie, Warszawa 2021

Grabowski, Jan. Tropiąc Emanuela Ringelbluma. Udział polskiej Kriminalpolizei w „ostatecznym rozwiązaniu kwestii żydowskiej”. „Zagłada Żydów. Studia I Materiały”, 2014

Guterman, Bella. Na warcie – o Cywii Lubetkin po aryjskiej stronie Warszawy i w powstaniu warszawskim, „Zagłada Żydów. Studia i materiały”, t. 8, 2012

Gutman, Israel. Żydzi warszawscy 1939–1943. Getto – podziemie – walka, przeł. Zoja Perelmuter, Warszawa: Oficyna Wydawnicza „Rytm”, 1993

Haska Agnieszka, „Jestem Żydem, chcę wejść”. Hotel Polski w Warszawie, 1943, Warszawa 2006

Lyon-Caen, Judith. Michel Borwicz: między Polską a Francją, między literaturą a historią, „Zagłada Żydów. Studia I Materiały”, t. 13, 2017

Ofer, Dalia. Escaping TheHolocaust. Illegal Immigration to the Land of Israel, 1939-1944, Oxford 1990

Panz Karolina, Sieci przetrwania – przemytnicy z Podhala i Spisza w czasie Zagłady, „Zagłada Żydów. Studia I Materiały”, (18), 2022, 86-128. https://doi.org/10.32927/zzsim.955

Panz, Karolina, Polit, Monika, & Kuma-Zielińska, E. (2023). „Na pamiątkę dla Pańskich synów i przyszłych pokoleń, by oddać cześć Pańskim czynom” – materiały do historii przemytnika Benziona Kalba. „Zagłada Żydów. Studia I Materiały”, (18), 520-563. https://doi.org/10.32927/zzsim.968

Prekerowa Teresa, Konspiracyjna Rada Pomocy Żydom w Warszawie 1942-1945, Państwowy Instytut Wydawniczy: Warszawa, 2019

Puławski Adam, Ostatnia poczta, „Zagłada Żydów. Studia i materiały”, t. 3, 2007

Ronen, Avihu. A cable that vanished, „Yad Vashem Studies”, 41:2 (2013)

Ronen, Avihu. Skazana na życie. Życie i dzienniki Chajki Klinger, tłum. Michał Sobelman, Warszawa: Żydowski Instytut Historyczny 2021

Stola, Dariusz. Nadzieja i Zagłada. Ignacy Schwarzbart, żydowski przedstawiciel w Radzie Narodowej RP (1940–1945), Warszawa: Oficyna Naukowa, 1995

Ten jest z ojczyzny mojej. Polacy z pomocą Żydom 1939-1945, oprac. Władysław Bartoszewski, Zofia Lewinówna, Kraków 1969

Strony www:

The Holocaust in Slovakia, Holocaust Encyclopedia. https://encyclopedia.ushmm.org/content/en/article/the-holocaust-in-slovakia

Jakow Zerubawel, https://sztetl.org.pl/miejscowosci/l/703-lwow/106-biogramy/4174-witkin-zerubawel-jakow [dostęp 19 sierpnia 2022]

Historia Szymona Gottesmana,https://sprawiedliwi.org.pl/pl/historie-pomocy/historia-szymona-gottesmana; https://www.jta.org/archive/szymon-gotesman-dead-at-92 [dostęp 22 sierpnia 2022]

Josev Korniansky,

https://www.gfh.org.il/%D7%91%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%97%D7%95%D7%AA_%D7%97%D7%9C%D7%95%D7%A6%D7%99%D7%9D [dostęp 2 sierpnia 2022]

https://new.getto.pl/pl/Osoby/K/Kornianski-Josef-Nieznane

Altmetryki

Cytowania w Google Scholar - kliknij ikonę by sprawdzić

Statystyki

Ferenc, M. (2023). „Zrozumiałe, że zostajemy na miejscu”. Działacze chalucowi wobec perspektywy ucieczki z okupowanej Polski. Zagłada Żydów. Studia I Materiały, (19), 472-521. https://doi.org/10.32927/zzsim.992

Udostępnij

              Wyświetl Nr 19 (2023)

Nr 19 (2023)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2023-12-23

Dział: Materiały