Wyświetl Nr 3 (2007)

Nr 3 (2007)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2007-12-01

Dział: Materiały

Ostatnia poczta

Adam Puławski

adampulawski@wp.pl

historyk, pracownik Biura Edukacji Publicznej IPN, ostatnio opublikował studium na temat traktowania partyzantów sowieckich przez AK i rząd polski („Pamięć i Sprawiedliwość” 2006, nr 9). Pracuje nad rozprawą doktorską poświęconą reakcjom Polskiego Państwa Podziemnego i rządu w Londynie na eksterminację polskich Żydów.

Biuro Badań Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej w Lublinie

Zagłada Żydów. Studia i Materiały, Nr 3 (2007), strony: 301-316

Data publikacji: 2007-12-01

https://doi.org/10.32927/ZZSiM.238

Abstrakt

Miała to być kolejna poczta Żydowskiego Komitetu Narodowego i Żydowskiej Organizacji Bojowej. Na przełomie lat 1944 i 1945 konspiratorzy żydowscy napisali kilka listów, które – według ich przekonania – zostały wysłane do Londynu. 2 stycznia Basia Temkin-Bermanowa w swoim dzienniku wspominała o „sprawozdaniu wysłanym do L[ondynu] [...]”, a Szymon Gottesman „Bogucki”, w jednym z tych listów pisał o krokach poczynionych, „aby ono [sprawozdanie] już odeszło”. Jednak, jak wszystko wskazuje, tej poczty już nie wysłano.

Altmetryki

Cytowania w Google Scholar - kliknij ikonę by sprawdzić

Statystyki

Puławski, A. (2007). Ostatnia poczta. Zagłada Żydów. Studia I Materiały, (3), 301-316. https://doi.org/10.32927/ZZSiM.238

Udostępnij

              Wyświetl Nr 3 (2007)

Nr 3 (2007)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2007-12-01

Dział: Materiały