Wyświetl Nr 3 (2007)

Nr 3 (2007)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2007-12-01

Dział: Materiały

Michał Borwicz, Apokryf pod tytułem Josl Rakower mówi do Boga

Michał Borwicz

redakcja@holocaustresearch.pl

Monika Polit

redakcja@holocaustresearch.pl

filolog,  mgr, pracownik ŻIH, tłumaczka i nauczycielka języka jidysz. Ostatnio opublikowala  "Lettres a Mordechai Chaim Rumkowski conservees dans les collections des Archives Nationales a Lodz. Une selection de problematiques."(w:) "Memorial de la Shoah" 2006.

https://orcid.org/0000-0002-5738-0898

Żydowski Instytut Historyczny

Zagłada Żydów. Studia i Materiały, Nr 3 (2007), strony: 287-294

Data publikacji: 2007-12-01

https://doi.org/10.32927/ZZSiM.236

Abstrakt

Michał Borwicz's text published in 1955 in “Almanach”, a Yiddish periodical, is the first serious historical and literary analysis, which proves that Josl Rakower Addresses God supposedly an authentic voice from the burning Warsaw ghetto, is apocryphal. It is also the first important, voice in a discussion regarding the need to clearly separate the hic et nunc Holocaust testimonies from literary texts on the Holocaust (written ex post).

Inne teksty tego samego autora

1 2 > >> 

Altmetryki

Cytowania w Google Scholar - kliknij ikonę by sprawdzić

Statystyki

Borwicz, M., & Polit, M. (2007). Michał Borwicz, Apokryf pod tytułem Josl Rakower mówi do Boga. Zagłada Żydów. Studia I Materiały, (3), 287-294. https://doi.org/10.32927/ZZSiM.236

Udostępnij

              Wyświetl Nr 3 (2007)

Nr 3 (2007)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2007-12-01

Dział: Materiały