Wyświetl Nr 2 (2006)

Nr 2 (2006)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2006-12-03

Dział: Punkty Widzenia

O kolaboracji

Jan Tomasz Gross

redakcja@holocaustresearch.pl

socjolog i historyk, zajmuje się stosunkami polsko-żydowskimi w okresie Zagłady i po niej, autor m.in. Sąsiedzi. Historia Zagłady Żydowskiego miasteczka. Ostatnio opublikował Fear. Anti-Semitism in Poland after Auschwitz

Uniwersytet Princeton

Zagłada Żydów. Studia i Materiały, Nr 2 (2006), strony: 407-416

Data publikacji: 2006-12-02

https://doi.org/10.32927/ZZSiM.198

Abstrakt

Dwudziestego czwartego października 1940 roku Marszalek Francji Philippe Pétain powiedział w wywiadzie radiowym po spotkaniu z Fuhrerem Trzeciej Rzeszy Adolfem Hitlerem: „Rozważana jest możliwość współpracy miedzy naszymi krajami.  Wstępnie wyraziłem zgodę”.  I od tego momentu datować należy genezę pojęcia kolaboracji jako terminu określającego zjawisko współpracy z okupantem -- rodzaj zdrady uprawianej otwarcie i uzasadnionej jako wybór mniejszego zła. Co ciekawe, gdy zajrzymy do encyklopedii i słowników angielskich, włoskich, francuskich, albo niemieckich to się okaże, że pojęcie kolaboracji używane jest w tym znaczeniu, ściśle biorąc, dla określenia sytuacji zaistniałej pod okupacją hitlerowską i weszło do języków europejskich dopiero po drugiej wojnie światowej.

Altmetryki

Cytowania w Google Scholar - kliknij ikonę by sprawdzić

Statystyki

Gross, J. T. (2006). O kolaboracji. Zagłada Żydów. Studia I Materiały, (2), 407-416. https://doi.org/10.32927/ZZSiM.198

Udostępnij

              Wyświetl Nr 2 (2006)

Nr 2 (2006)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2006-12-03

Dział: Punkty Widzenia