Wyświetl 2008: Holocaust Studies and Materials

2008: Holocaust Studies and Materials

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2008-11-02

Dział: Punkty Widzenia

Father Stanisław Musiał's Struggle with Memory

Romuald Jakub Weksler-Waszkinel

redakcja@holocaustresearch.pl

ur. w getcie w Starych Święcanach, na pewno w roku 1943, dzień: w aktualnej metryce zapisano: 28 lutego, ale na własne oczy widziałem metrykę, w której podana była zupełnie inna data mego urodzenia. Chcę po prostu powiedzieć, że nie znam dnia swego urodzenia. Ksiądz katolicki archidiecezji warmińskiej (Olsztyn), od 1966. Pracuje w Katolickim Uniwersyteie Lubelskim od 1971r. Obecnie: Starszy Wykładowca przy katedrze Metafizyki, wydz. Filozofii KUL. Zainteresowania: antropologia filozoficzna; filozofia francuska (zwłaszcza wiek XIX i XX); filozofia żydowska; dialog chrześcijańsko-żydowski. Ostatnio opublikował Zgłębiając tajemnicę Kościoła, Kraków (WAM) 2003 oraz Żydzi – Chrześcijanie: dwie pamięc (w:) Polonistyka, nr 6 – 2005, ss. 12 – 19.

Zagłada Żydów. Studia i Materiały, 2008: Holocaust Studies and Materials, strony: 367-386

Data publikacji: 2008-12-01

https://doi.org/10.32927/ZZSiM.89

Abstrakt

Wymienionego w tytule księdza spotkałem tylko dwa razy. Przy drugim spotkaniu rozmawiałem z nim dłużej – ponad godzinę spacerowaliśmy po ogrodzie, okalającym dom księży jezuitów, w Krakowie, przy ulicy Kopernika, gdzie ks. Stanisław mieszkał. Było to w  lipcu 2003 roku. – Ta jedyna rozmowa była dla mnie bardzo ważna; do jej tematu mieliśmy powrócić. Niestety, nie było mi to dane. W dniu 15 marca, 2004 r. uczestniczyłem w Jego pogrzebie. Mszę św., w przepełnionej wiernymi bazylice Serca Jezusa, koncelebrowało 87 księży, pod przewodnictwem kardynała Franciszka Macharskiego, wówczas arcybiskupa-metropolity krakowskiego; uczestniczyli w niej również: biskup ewangelicko-reformowany i pastor augsbursko-ewangelicki. Główny celebrans poprowadził także ceremonie pogrzebowe na cmentarzu, gdzie ks. Musiała żegnały tłumy jeszcze liczniejsze. Czymś zupełnie nadzwyczajnym była obecność na cmentarzu dużej grupy Żydów, przybyłych nie tylko z Polski, ale również z Izraela. Pośród znakomitości świata żydowskiego obecnych było 3 rabinów: główny rabin Polski, rabin Krakowa i chasydzki rabin z Jerozolimy; ten ostatni na grobie Księdza odśpiewał kadisz. Żydów krakowskich reprezentował przewodniczący tamtejszej Gminy. Obecny był również ambasador Izraela w Polsce, David Peleg.  

Altmetryki

Cytowania w Google Scholar - kliknij ikonę by sprawdzić

Statystyki

Weksler-Waszkinel, R. J. (2008). Father Stanisław Musiał’s Struggle with Memory. Zagłada Żydów. Studia I Materiały, 367-386. https://doi.org/10.32927/ZZSiM.89

Udostępnij

              Wyświetl 2008: Holocaust Studies and Materials

2008: Holocaust Studies and Materials

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2008-11-02

Dział: Punkty Widzenia