Wyświetl Nr 2 (2006)

Nr 2 (2006)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2006-12-03

Dział: Recenzje

TEC Nechama, Resilience and Courage. Women, Men, and the Holocaust

Małgorzata Melchior

redakcja@holocaustresearch.pl

dr hab., socjolog, ISNS UW, zajmująca się od problematykà tożsamości żydowskiej zarówno współcześnie, jak i w okresie wojny, szczególnie w kontekście ukrywania się na tzw. fałszywych papierach. Ukończyła interdyscyplinarne studia w Instytucie Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji UW (1979). Doktorat obroniła (1990) w Instytucie Socjologii UW („Społeczna tożsamość jednostki – propozycja podejścia badawczego /na przykładzie wywiadów z Polakami pochodzenia żydowskiego urodzonymi w latach 1944-1955/”). Kolokwium habilitacyjne przeszła pomyślnie w 2004r. w oparciu o rozprawę habilitacyjną, jaką była jej książką: "Zagłada a tożsamość. Polscy Żydzi ocaleni ››na aryjskich papierach‹‹. Analiza doświadczenia biograficznego" (wyd. IFiS PAN).

Zagłada Żydów. Studia i Materiały, Nr 2 (2006), strony: 495-500

Data publikacji: 2006-12-02

https://doi.org/10.32927/ZZSiM.206

Altmetryki

Cytowania w Google Scholar - kliknij ikonę by sprawdzić

Statystyki

Melchior, M. (2006). TEC Nechama, Resilience and Courage. Women, Men, and the Holocaust. Zagłada Żydów. Studia I Materiały, (2), 495-500. https://doi.org/10.32927/ZZSiM.206

Udostępnij

              Wyświetl Nr 2 (2006)

Nr 2 (2006)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2006-12-03

Dział: Recenzje