Wyświetl Nr 15 (2019)

Nr 15 (2019)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2019-12-20

Dział: Materiały

Rabin Josef Lejb Gelernter ze Skępego i jego ślady w Archiwum Ringelbluma

Maria Ferenc

maria.ferenc@gmail.com

Maria Ferenc – doktorantka na Uniwersytecie Warszawskim, obecnie kończy przygotowywać rozprawę zatytułowaną „Źródła i znaczenia wiadomości w getcie warszawskim”. Pracuje w Dziale Naukowym Żydowskiego Instytutu Historycznego im. Emanuela Ringelbluma, gdzie koordynuje przygotowanie Encyklopedii getta warszawskiego. Opatrzyła wstępem i opracowała trzy tomy dokumentów z Archiwum Ringelbluma. Opublikowała artykuły m.in. w „Zagładzie Żydów. Studia i Materiały”, „Gal Ed”, „Media History”, „Annales de démographie historique”.

https://orcid.org/0000-0002-4937-9563

Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma Uniwersytet Warszawski, Instytut Socjologii

Zagłada Żydów. Studia i Materiały, Nr 15 (2019), strony: 355-370

Data publikacji: 2019-12-20

https://doi.org/10.32927/ZZSiM.2020.15.15

Abstrakt

Publikowany tekst składa się z dwóch części: w pierwszej przedstawiono biograϐię rabina Josefa Lejba Gelerntera. Od 1931 r. Gelernter był rabinem w Skępem, potem traϐił do getta warszawskiego, gdzie angażował się w organizowanie opieki społecznej dla ortodoksyjnych uchodźców i przesiedleńców. W drugiej części zamieszczono trzy teksty źródłowe: relację o wygnaniu Żydów ze Skępego w 1939 r. oraz szczególnej roli, jaką Gelernter odgrywał w swojej społeczności; sprawozdanie Gelerntera dotyczące problemu koszerności wśród uchodźców do getta warszawskiego oraz przypisywaną mu odezwę na temat zaniedbania obyczajów pogrzebowych w dzielnicy zamkniętej.

Archiwum Ringelbluma. Konspiracyjne Archiwum Getta Warszawy, t. 1: Listy o Zagładzie, oprac. Ruta Sakowska, Warszawa: Ż IH, 2017.

Archiwum Ringelbluma. Konspiracyjne Archiwum Getta Warszawy, t. 8: Tereny wcielone do

Rzeszy: Okręg Rzeszy Gdańsk-Prusy Zachodnie, rejencja ciechanowska, Górny Śląsk, oprac. Magdalena Siek, Warszawa: Ż IH i WUW, 2012.

Archiwum Ringelbluma. Konspiracyjne Archiwum Getta Warszawy, t. 27: Żydowska Samopomoc Społeczna w Warszawie (1939–1943), oprac. Aleksandra Bańkowska, Maria Ferenc Piotrowska, Warszawa: Ż IH, 2017.

Archiwum Ringelbluma. Konspiracyjne Archiwum Getta Warszawy, t. 29: Pisma Emanuela Ringelbluma, oprac. Joanna Nalewajko-Kulikov, Warszawa: Ż IH, 2018.

Archiwum Ringelbluma. Konspiracyjne Archiwum Getta Warszawy, t. 32: Pisma rabina Szymona Huberbanda, oprac. Anna Ciałowicz, Warszawa: Ż IH, 2017.

Archiwum Ringelbluma. Konspiracyjne Archiwum Getta Warszawy, t. 33: Getto warszawskie, cz. 1, oprac. Katarzyna Person, Tadeusz Epsztein, Warszawa: Ż IH, 2016.

Dreifuss Havi, “The Work of My Hands is Drowning in the Sea, and You Would Offer Me Song?!”: Orthodox Behavior and Leadership in Warsaw during the Holocaust [w:]

Warsaw. The Jewish Metropolis. Essays in Honor of the 75th Birthday of Professor Antony Polonsky, red. Glenn Dynner, Francois Guesnet, Leiden–Boston: Brill, 2015.

Engelking Barbara, Leociak Jacek, Getto warszawskie. Przewodnik po nieistniejącym mieście, wyd. 2, Warszawa: Stowarzyszenie Centrum Badań nad Zagładą Żydów, 2013.

Kassow Samuel D., Kto napisze naszą historię? Ukryte Archiwum Emanuela Ringelbluma, tłum. Grażyna Waluga, Olga Zienkiewicz, Warszawa: ŻIH, 2017.

Altmetryki

Cytowania w Google Scholar - kliknij ikonę by sprawdzić

Statystyki

Ferenc, M. . (2019). Rabin Josef Lejb Gelernter ze Skępego i jego ślady w Archiwum Ringelbluma. Zagłada Żydów. Studia I Materiały, (15), 355-370. https://doi.org/10.32927/ZZSiM.2020.15.15

Udostępnij

              Wyświetl Nr 15 (2019)

Nr 15 (2019)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2019-12-20

Dział: Materiały