Wyświetl Nr 8 (2012)

Nr 8 (2012)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2012-12-02

Dział: Studia

O porządkowaniu poobozowego świata. Sposoby postępowania ze szczątkami ludzkimi na terenach byłego KL Auschwitz-Birkenau od momentu ostatecznej ewakuacji obozu do powstania muzeum

Marta Zawodna

redakcja@holocaustresearch.pl

absolwentka historii i socjologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, doktorantka w Instytucie Socjologii UAM. Pisze rozprawę doktorską na temat sposobów postępowania ze szczątkami ludzkimi w kulturze zachodniej

https://orcid.org/0000-0002-0581-7197

Instytut Socjologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Zagłada Żydów. Studia i Materiały, Nr 8 (2012), strony: 145-175

Data publikacji: 2012-12-02

https://doi.org/10.32927/ZZSiM.630

Abstrakt

Artykuł jest próbą rekonstrukcji sposobów postępowania żywych ze szczątkami ludzkimi na terenach KL Auschwitz-Birkenau od momentu ostatecznej ewakuacji do powstania muzeum. W pierwszej części tekstu opisano wygląd opuszczonego przez Niemców obozu oraz znajdujących się na jego terenie martwych ciał, kości i ludzkiego prochu. Dalej zostały zrekonstruowane działania, takie jak: zbieranie zwłok, wynoszenie zmarłych ze szpitala, oględziny miejsc, gdzie znajdują się ludzkie prochy, autopsje, ceremonie religijne, które były podejmowane przez byłych więźniów, ochotników PCK, personel medyczny itd. Ich skutkiem stało się, jak pokazano w tekście, wytworzenie nowego poobozowego ładu zarządzanego przez polskie i radzieckie władze, reprezentowane początkowo przez wojskowych, Polski Związek Byłych Więźniów Politycznych oraz Kościół katolicki. W ostatniej części artykułu opisano sposób postępowania ze szczątkami, który wykształcił się w opozycji do oficjalnych praktyk. Alternatywny ład stworzony został przez tych, którzy poszukiwali kosztowności na terenie byłego obozu, w miejscach, gdzie znajdowały się ludzkie szczątki

Altmetryki

Cytowania w Google Scholar - kliknij ikonę by sprawdzić

Statystyki

Zawodna, M. (2012). O porządkowaniu poobozowego świata. Sposoby postępowania ze szczątkami ludzkimi na terenach byłego KL Auschwitz-Birkenau od momentu ostatecznej ewakuacji obozu do powstania muzeum. Zagłada Żydów. Studia I Materiały, (8), 145-175. https://doi.org/10.32927/ZZSiM.630

Udostępnij

              Wyświetl Nr 8 (2012)

Nr 8 (2012)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2012-12-02

Dział: Studia