Wyświetl Nr 12 (2016)

Nr 12 (2016)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2016-11-30

Dział: Materiały

Rozkład jazdy tylko w jedną stronę. Przesłuchania byłych urzędników Reichsbahn na temat deportacji Żydów z Prużan do Auschwitz w 1943 r.

Katrin Stoll

KatrinStoll@gmx.de

dr, pracowniczka naukowa w Niemieckim Instytucie Historycznym w Warszawie. Zajmuje się Holocaust Studies, głównie historiografią Zagłady, antysemityzmem oraz ściganiem zbrodni nazistowskich w Republice Federalnej Niemiec. Autorka Die Herstellung der Wahrheit. Strafverfahren gegen ehemalige Angehörige der Sicherheitspolizei für den Bezirk Bialystok (2012). Redaktorka i współredaktorka kilku tomów zbiorowych: Der Judenrat von Białystok. Dokumente aus dem Archiv des Białystoker Ghettos 1941–1943 (2010, wespół z Freią Anders i Karstenem Wilkem), Die Transformation der Lager. Annäherungen  an  die  Orte  nationalsozialistischer Verbrechen  (2011,  wespół z Alexandrą Klei i Anniką Wienert), 8. Mai 1945. Internationale und interdisziplinäre Perspektiven (2016, wespół z Alexandrą Klei i Anniką Wienert), Personal Engagement and the Study of the Holocaust (2016, wespół z Noahem Benningą).

Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie

Zagłada Żydów. Studia i Materiały, Nr 12 (2016), strony: 281-297

Data publikacji: 2016-11-30

https://doi.org/10.32927/ZZSiM.417

Abstrakt

Raul Hilberg zwrócił uwagę na to, że żaden niemiecki urzędnik Niemieckiej Kolei Rzeszy (Deutsche Reichsbahn) – instytucji, która była niezbędnym elementem w organizacji Zagłady – nie został skazany za współuczestnictwo w przeprowadzeniu Holokaustu. W procesie przeciwko byłemu Komendantowi Policji Bezpieczeństwa i Służby Bezpieczeństwa w okręgu białostockim (Kommandeur der Sicherheitspolizei und des Sicherheitsdienstes für den Bezirk Bialystok, KdS) dr. Wilhelmowi Altenlohowi oraz jego współpracownikom Lotharowi Heimbachowi, Heinzowi Errelisowi i Richardowi Dibusowi przed sądem w Bielefeld (1966–1967) dokumenty Reichsbahnu miały ogromne znaczenie jako materiał dowodowy. Altenloh, Heimbach, Errelis i Dibus zostali oskarżeni o mordy w gettach w Białymstoku i Grodnie oraz uczestnictwo w zorganizowaniu deportacji Żydów do Auschwitz i Treblinki: z Zambrowa w styczniu 1943 r., z Grodna w styczniu i lutym oraz z Białegostoku w lutym i sierpniu tego roku. W sprawie deportacji sąd przysięgłych skazał oskarżonych „za zbiorowe pomaganie w zbiorowym mordzie”. Oskarżeni otrzymali bardzo łagodne wyroki od- powiednio: 8, 9, 8 i 5 lat więzienia.

Altmetryki

Cytowania w Google Scholar - kliknij ikonę by sprawdzić

Statystyki

Stoll, K. (2016). Rozkład jazdy tylko w jedną stronę. Przesłuchania byłych urzędników Reichsbahn na temat deportacji Żydów z Prużan do Auschwitz w 1943 r. Zagłada Żydów. Studia I Materiały, (12), 281-297. https://doi.org/10.32927/ZZSiM.417

Udostępnij

              Wyświetl Nr 12 (2016)

Nr 12 (2016)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2016-11-30

Dział: Materiały