Wyświetl Nr 11 (2015)

Nr 11 (2015)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2015-12-01

Dział: Studia

Polityka antyżydowska, „ostateczne rozwiązanie” i pomoc udzielana Żydom we Francji Vichy w latach 1940–1945

Tal Bruttmann

redakcja@holocaustresearch.pl

w latach 2001–2011 prowadził badania w Grenoble dotyczące „aryzacji” dokonywanej w mieście w okresie Francji Vichy. W swoich pracach skupia się na działaniach antyżydowskich we Francji w latach 1940–1944 oraz na ośrodkach zagłady. Autor książek o administracji francuskiej (Au bureau des Affaires juives, 2006; „Aryanisation” économique et spoliations en Isère, 1940–1944, 2010) i niemieckiej (La Logique des bourreaux, 2003). Był kuratorem wystawy „Spoliés – Aryanization” w Muzeum Pamięci Szoa w Paryżu oraz zredagował (wspólnie z Ivanem Ermakoffem, Nicolasem Mariotem i Claire Zal) Pour une microhistoire de la Shoah (2012). Jego najnowsza publikacja to monografia poświęcona Auschwitz (Auschwitz, 2015).

Zagłada Żydów. Studia i Materiały, Nr 11 (2015), strony: 131-143

Data publikacji: 2015-12-01

https://doi.org/10.32927/ZZSiM.465

Abstrakt

We Francji Zagładę ocalało 75 procent Żydów francuskich. Pomoc niesiono w ramach inicjatyw indywidualnych, struktur wzajemnej pomocy, organizacji ruchu oporu – głównie żydowskiego. Autor rekonstruuje sytuację prawną, podział administracyjny i działania wojenne, poziom zaangażowanie SS i SD a także francuskich kolaborantów w okresie 1940–1944, które tworzyły specyficzne warunki prawne i atmosferę, w jakiej mogli działać Francuzi. Brak regulacji zabraniających Francuzom udzielania Żydom pomocy, podobnie jak brak przepisów o separacji Żydów od nie-Żydów, stanowił dla SS jedno z najpoważniejszych utrudnień w realizacji „ostatecznego rozwiązania”. Niemcy próbowali zastraszyć francuskie społeczeństwo. Równolegle do aresztowań Żydów rozpracowywano struktury organizacji pomocowych i aresztowano podejrzanych o udzielanie schronienia. W 1943 r. obok SS do realizacji „ostatecznego rozwiązania” włączyła się także SD, która pozyskała znaczną liczbę kolaborujących Francuzów. Niemcy zyskali siłę napędową tropienia Żydów, co zwiększyło liczbę aresztowań. W 1944 r. wznowienie działań wojennych we Francji spowodowało, że stała się ona dla Niemców terenem wrogim. Zaostrzono represje, polityka „ostatecznego rozwiązania” nie opierała się już tylko na aresztowaniach i deportacjach, ale dziesiątkach egzekucji Żydów przeprowadzonych przez Niemców i ich francuskich popleczników. Każde pogłębienie brutalności i represji pociągało za sobą zwiększenie udzielonej pomocy.

Altmetryki

Cytowania w Google Scholar - kliknij ikonę by sprawdzić

Statystyki

Bruttmann, T. (2015). Polityka antyżydowska, „ostateczne rozwiązanie” i pomoc udzielana Żydom we Francji Vichy w latach 1940–1945. Zagłada Żydów. Studia I Materiały, (11), 131-143. https://doi.org/10.32927/ZZSiM.465

Udostępnij

              Wyświetl Nr 11 (2015)

Nr 11 (2015)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2015-12-01

Dział: Studia