Wyświetl Nr 9 (2013)

Nr 9 (2013)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2013-12-01

Dział: Studia

Pozagładowe historie mówione: nagrania, archiwa, sposoby lektury

Piotr Filipkowski

pfilipkowski@ifispan.waw.pl

socjolog, doktor, adiunkt w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN, członek Międzyzakładowej Pracowni Pamięci Społecznej w Instytucie Socjologii UW, współtwórca i stały współpracownik Archiwum Historii Mówionej Ośrodka Karta/Domu Spotkań z Historią, uczestnik wielu projektów dokumentacyjno-badawczych oral history dotyczących doświadczeń wojennych, także holokaustowych; najważniejsza publikacja: Historia mówiona i wojna. Doświadczenie obozu koncentracyjnego w perspektywie narracji biograficznych (2010).

Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk

Zagłada Żydów. Studia i Materiały, Nr 9 (2013), strony: 86-115

Data publikacji: 2013-12-01

https://doi.org/10.32927/ZZSiM.582

Abstrakt

Artykuł pokazuje rozwój historii mówionej dotyczącej Zagłady od pierwszych projektów badawczych realizowanych tuż po zakończeniu wojny, po współczesne, globalne inicjatywy nagrywania wywiadów z ocalałymi i archiwa udostępniające tysiące takich świadectw audiowizualnych. Ten rozwój wpisany jest w szerszą perspektywę pamięci zbiorowej – przede wszystkim amerykańskiej – dotyczącej Zagłady i zmian w postrzeganiu ocalałych-świadków oraz ich świadectw. Jako szczególna część tej pamięci potraktowana została historiografia Zagłady – na kilku wyrazistych przykładach autor pokazuje różne sposoby traktowania tych źródeł: od nieufnego, a nawet podejrzliwego, po bezkrytycznie afirmatywne. W konkluzji zarysowane zostają inne niż stricte historyczne możliwe kierunki interpretacji tych źródeł.

Altmetryki

Cytowania w Google Scholar - kliknij ikonę by sprawdzić

Statystyki

Filipkowski, P. (2013). Pozagładowe historie mówione: nagrania, archiwa, sposoby lektury. Zagłada Żydów. Studia I Materiały, (9), 86-115. https://doi.org/10.32927/ZZSiM.582

Udostępnij

              Wyświetl Nr 9 (2013)

Nr 9 (2013)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2013-12-01

Dział: Studia