Wyświetl Nr 9 (2013)

Nr 9 (2013)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2013-12-01

Dział: Studia

Badania nad życiem religijnym Żydów w Polsce podczas Zagłady – główne źródła i podstawowe zagadnienia

Havi Dreifuss

redakcja@holocaustresearch.pl

(z d. Ben-Sasson) – doktor historii, pracuje w Instytucie Yad Vashem i na Uniwersytecie Hebrajskim w Jerozolimie. Autorka publikacji z zakresu religijności żydowskiej, getta warszawskiego i zagłady Żydów polskich oraz licznych programów edukacyjnych w International School for Holocaust Studies w Instytucie Yad Vashem

https://orcid.org/0000-0002-8171-6451

Yad Vashem, Uniwersytet w Tel Awiwie

Zagłada Żydów. Studia i Materiały, Nr 9 (2013), strony: 48-85

Data publikacji: 2013-12-01

https://doi.org/10.32927/ZZSiM.581

Abstrakt

Artykuł analizuje, w jaki sposób życie żydowskie podczas Zagłady jest opisywane w historiografii ortodoksyjnej. Autorka zwraca uwagę na problemy metodologiczne tradycyjnego ortodoksyjnego piśmiennictwa historycznego na ten temat. Wskazuje również na przydatność wewnętrznych źródeł rabinicznych do naświetlenia nowych aspektów na tym polu badawczym, szczególnie do poznania życia religijnego. W tekstach ortodoksyjnych widoczna jest tendencja do gloryfikacji tych, którzy sumiennie wypełniali nakazy religijnego stylu życia i stali na jego straży nawet w czasie Zagłady. Podkreślana jest też w nich ogromna odpowiedzialność, jaka spoczywała na rabinach ze względu na konieczność wykładania halachy w okolicznościach, w których kwestia życia i śmierci stała na porządku dziennym. Źródła takie warto włączyć do obiegu badawczego, z zastrzeżeniem starannego podejścia krytycznego i umieszczenia ich w szerokim kontekście

Altmetryki

Cytowania w Google Scholar - kliknij ikonę by sprawdzić

Statystyki

Dreifuss, H. (2013). Badania nad życiem religijnym Żydów w Polsce podczas Zagłady – główne źródła i podstawowe zagadnienia. Zagłada Żydów. Studia I Materiały, (9), 48-85. https://doi.org/10.32927/ZZSiM.581

Udostępnij

              Wyświetl Nr 9 (2013)

Nr 9 (2013)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2013-12-01

Dział: Studia