Wyświetl Nr 18 (2022)

Nr 18 (2022)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2022-12-25

Dział: Materiały

Uczniowie jesziw jako uchodźcy w Związku Radzieckim

Esther Farbstein

ester.far3@gmail.com

dyrektorka i starsza wykładowczyni w założonym przez siebie Centrum Badań nad Zagładą w Michlala College w Jerozolimie, będącym pionierem w dziedzinie badań nad Holokaustem i studiów w szkołach religijnych. Prowadzi też zajęcia w International School of Holocaust Studies Yad Vashem oraz koordynuje kursy na temat Zagłady organizowane dla nauczycieli przez Centrum Beth Jacob. Jej zainteresowania badawcze obejmują życie ortodoksyjnych Żydów w Europie (m.in. na Węgrzech) przed wojną i podczas Zagłady, rolę rabinów podczas Holokaustu, halachiczne responsy dotyczące Zagłady. Opublikowała liczne artykuły oraz dwie książki: Hidden in Thunder: Perspectives on Faith, Halacha and Leadership during the Holocaust (2007) i Hidden in the Heights: Orthodox Jewry in Hungary during the Holocaust (2014).

Michlala College w Jerozolimie

Zagłada Żydów. Studia i Materiały, Nr 18 (2022), strony: 492-519

Data publikacji: 2022-12-30

https://doi.org/10.32927/zzsim.967

Abstrakt

Artykuł jest poświęcony uczniom jesziw i rabinom, którzy w czasie drugiej wojny światowej znaleźli się na terenie Związku Radzieckiego. Autorka analizuje dziennik rabina Chaima Steina, starając się odpowiedzieć na następujące pytania: Jak uczniowie jesziw i rabini radzili sobie w Związku Radzieckim? Czy warunki bytu w kołchozie przypominały jakkolwiek życie znane ze szkoły religijnej? Co ludzie ci wiedzieli o wojnie, czy znali los swoich rodzin? Jak postrzegali rozgrywające się wydarzenia z religijnego punktu widzenia?

Archiwum Yad Vashem, kolekcja relacji z Telsz (Kolekcja Leiba Koniuchowskiego), sygn.

O.71/165.

Aharonson Jehoszua Mosze, Megilat beit ha-awadim be-Konin [w:] Alei Merorot, Bene Be- rak 1996.

Dieckmann Christoph, Lithuania in Summer 1941: The German Invasion and the Kaunas Pogrom [w:] Shared History – Divided Memory; Jews and Others in Soviet-Occupied Poland, 1939–1941, red. Elazar Barkan, Elizabeth A. Cole, Kai Struve, Leipzig: Leipziger Universitätsverlag, 2007

Eliach, Szimcha lo szachachnu, Jeruszalaim 2009.

Farbstein Esther, Diaries and Memoirs as a Historical Source ‒ The Diary and Memoir of a Rabbi at the „Konin House of Bondage”, https://www.yadvashem.org/odot_pdf/ Microsoft%20Word%20-%203134.pdf.

Gifter, Yesziwat Telz [w:] Mosdot ha-Tora be-Eiropa be-winjanam u-we-churbanam, Nju Jork 1956.

Goldberg Amos, Trauma in First Person: Diary Writing During the Holocaust, Blooming- ton: Indiana University Press, 2017.

Greenberg Gershon, Holocaust and Musar for the Telsiai Yeshivah; Avraham Yitshak and Eliyahu Meir Bloch [w:] The Vanished World of Lithuanian Jews, red. red. Alvydas Nikzentaitis, Stefan Schreiner, Darius Staliunas, Amsterdam–New York: Brill, 2004.

Kac, Tnuat ha-musar, t. 5, Jeruszalaim 1996

Kaliwanski, Ke-cur ha-halamisz, Jeruszalaim 2014, s. 140–144.

Lewin Dow, Le-korotehem szel Jehudei Lita szhe-gurszu le-brit ha-moecot be-milchemet ha-olam ha-sznija, „Szewut” 1984, nr 10.

Mi-Telz ad Telz: joman szel ha-raw Chaim Sztajn From Telshe to Telshe: The Diary of Rabbi Chaim Stein 5700–5704 (1939–1944) [z Telsz do Telshe: dziennik rabina Chaima Steina 5700–5704 (1939–1944)], oprac. Esther Farbstein, Jeruszalaim: ha-Merkaz le-limude ha-Szoa ba-Michlala, 2015.

Rabbi Yaakov Avigdor, Abir Yaakov, New York 1949.

Rabi Cwi Ha-Kohen, Kuntress zckhronot [w:] Likutei Cwi, Tel Awiw 1981.

Rabi J. Teichtal, Emuna cerufa be-kur ha-Szoa, t. 1–2, Jeruszalaim 1995–2000.

Ringelblum Emanguel, Jak zginęła inteligencja Warszawy? [w:] Archiwum Ringelbluma. Konspiracyjne Archiwyum Getta Warszawy, t. 29: Pisma Emanuela Ringelbluma z getta, red. Joanna Nalewajko-Kulikow, Warszawa: ŻIH, 2018.

Sefer Telsz, red. J. Alperowic, Tel Awiw 1984.

Stampfer Szaul, Ha-jesziwa ha-litait be-hitawuta, Jeruszalaim 1995

Altmetryki

Cytowania w Google Scholar - kliknij ikonę by sprawdzić

Statystyki

Farbstein, E. (2022). Uczniowie jesziw jako uchodźcy w Związku Radzieckim. Zagłada Żydów. Studia I Materiały, (18), 492-519. https://doi.org/10.32927/zzsim.967

Udostępnij

              Wyświetl Nr 18 (2022)

Nr 18 (2022)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2022-12-25

Dział: Materiały