Wyświetl Nr 12 (2016)

Nr 12 (2016)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2016-11-30

Dział: Omówienia

Zagłada Żydów w serbskim porządku pamięci

Magdalena Bogusławska

redakcja@holocaustresearch.pl
https://orcid.org/0000-0002-8900-0458

Uniwersytet Warszawski

Zagłada Żydów. Studia i Materiały, Nr 12 (2016), strony: 470-488

Data publikacji: 2016-11-30

https://doi.org/10.32927/ZZSiM.431

Abstrakt

Dramatyczny proces rozpadu Jugosławii, przypieczętowany wybuchem wojny na początku lat dziewięćdziesiątych XX w., zmusił do dokonania weryfikacji i przewartościowań dotychczasowej oficjalnej wizji historii, narzucanej i kontrolowanej przez niemal półwiecze przez komunistyczne władze federacji zamieszkanej przez narody i grupy etniczne o odmiennych tradycjach kulturowych i różnych doświadczeniach dziejowych. Próby ich uzgodnienia, stanowiącego warunek konieczny koegzystencji podmiotów tworzących socjalistyczną Jugosławię, w dłuższej perspektywie czasowej okazały się porażką. Krytyce i rewizji, polegającej zasadniczo na nacjonalizacji dyskursu, został poddany przede wszystkim okres drugiej wojny światowej, której przebieg, a zwłaszcza rozstrzyg nięcie zadecydowało o losach narodów południowosłowiańskich w drugiej połowie XX stulecia.

Altmetryki

Cytowania w Google Scholar - kliknij ikonę by sprawdzić

Statystyki

Bogusławska, M. (2016). Zagłada Żydów w serbskim porządku pamięci. Zagłada Żydów. Studia I Materiały, (12), 470-488. https://doi.org/10.32927/ZZSiM.431

Udostępnij

              Wyświetl Nr 12 (2016)

Nr 12 (2016)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2016-11-30

Dział: Omówienia