Wyświetl Nr 16 (2020)

Nr 16 (2020)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2020-12-15

Dział: Recenzje

Zoë Waxman, Kobiety Holocaustu

Martyna Grądzka-Rejak

martyna.gradzka@ipn.gov.pl

doktor, historyczka, judaistka, edukatorka, pracuje w Biurze Badań Historycznych IPN. Specjalizuje się w dziejach zagłady Żydów, losach mniejszości narodowych i etnicznych oraz w historii społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem doświadczeń/perspektywy kobiet i rodziny. Stypendystka Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej. Laureatka nagrody Prezesa Rady Ministrów za najlepszą rozprawę doktorską (2016), finalistka Nagrody Historycznej „Polityki”. Napisała m.in. książkę Kobieta żydowska w okupowanym Krakowie (1939–1945), nominowaną do nagrody Książka Historyczna Roku (2017). Ostatnio wraz z dr. Janem Olaszkiem wydała Holokaust, pamięć, powielacz. Zagłada Żydów i okupacyjne stosunki polsko-żydowskie w publikacjach drugiego obiegu w PRL (2020).

https://orcid.org/0000-0001-8805-0616

Biuro Badań Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie

Zagłada Żydów. Studia i Materiały, Nr 16 (2020), strony: 827-832

Data publikacji: 2020-12-15

https://doi.org/10.32927/ZZSiM.649

Chatwood Kirsty, (Re)-Interpreting Stories of Sexual Violence [w:] Life, Death and Sacrifice: Woman and the Family in the Holocaust, red. Esther Herzog, Jerusalem: Gefen Publishing House, 2008.

Grądzka-Rejak Martyna, Kobieta żydowska w okupowanym Krakowie (1939–1945), Kraków: Wysoki Zamek, 2016.

Karwowska Bożena, Ciało. Seksualność. Obozy zagłady, Kraków: Universitas, 2009.

Libionka Dariusz, ZWZ-AK i Delegatura Rządu RP wobec eksterminacji Żydów polskich [w:] Polacy i Żydzi pod okupacja niemiecką 1939–1945. Studia i materiały, red. Andrzej Żbikowski, Warszawa: IPN, 2006.

Nikliborc Agnieszka, Uwięzione w KL Auschwitz-Birkenau. Traumatyczne doświadczenia kobiet odzwierciedlone w dokumentach osobistych, Kraków: Nomos, 2010.

Ofer Dalia, Gender issues in diaries and testimonies of the ghetto. The case of Warsaw [w:] Woman in the Holocaust, red. Dalia Ofer, Leonore J. Weitzman, New Haven–London: Yale University Press, 1998, s. 143–167.

Ostrowska Joanna, Przemilczane. Seksualna praca przymusowa w czasie II wojny światowej, Warszawa: Marginesy, 2018.

Stöcker-Sobelman Joanna, Kobiety Holokaustu. Feministyczna perspektywa w badaniach nad Shoah. Kazus KL Auschwitz-Birkenau, Warszawa: Trio, 2011.

Tec Nechama, When Light Pierced the Darkness: Christian Rescue of Jews in Nazi-Occupied Poland, New York: Oxford University Press, 1986.

Waxman Zoë, Women in the Holocaust: A Feminist History, Oxford: Oxford University Press, 2017.

Altmetryki

Cytowania w Google Scholar - kliknij ikonę by sprawdzić

Statystyki

Grądzka-Rejak, M. (2020). Zoë Waxman, Kobiety Holocaustu. Zagłada Żydów. Studia I Materiały, (16), 827-832. https://doi.org/10.32927/ZZSiM.649

Udostępnij

              Wyświetl Nr 16 (2020)

Nr 16 (2020)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2020-12-15

Dział: Recenzje