Wyświetl Nr 12 (2016)

Nr 12 (2016)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2016-11-30

Dział: Z warsztatów badawczych

Salomon Greiwer i Warsztaty Miejskie w Bochni

Dagmara Swałtek-Niewińska

swaltek@gmail.com

kulturoznawczyni, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, doktorantka w Szkole Nauk Społecznych Instytutu Filozofii i Socjologii PAN. Interesuje się okupacyjnymi losami Żydów z miejscowości podkrakowskich.

Szkoła Nauk Społecznych, Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk

Zagłada Żydów. Studia i Materiały, Nr 12 (2016), strony: 242-261

Data publikacji: 2016-11-30

https://doi.org/10.32927/ZZSiM.415

Abstrakt

The municipal authorities in Bochnia created in 1941 workshops in the town, in order to employ Jews and produce the goods on request of the German authorities. The manager and chief organizer was Solomon Greiwer. The article is focused on the functioning of workshops, and on their impact on the fate of Jews from the Bochnia ghetto.

Altmetryki

Cytowania w Google Scholar - kliknij ikonę by sprawdzić

Statystyki

Swałtek-Niewińska, D. (2016). Salomon Greiwer i Warsztaty Miejskie w Bochni. Zagłada Żydów. Studia I Materiały, (12), 242-261. https://doi.org/10.32927/ZZSiM.415

Udostępnij

              Wyświetl Nr 12 (2016)

Nr 12 (2016)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2016-11-30

Dział: Z warsztatów badawczych