Wyświetl Nr 11 (2015)

Nr 11 (2015)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2015-12-01

Dział: Recenzje

Andrea Löw, Markus Roth, Krakowscy Żydzi pod okupacją niemiecką 1939–1945

Dagmara Swałtek-Niewińska

swaltek@gmail.com

Szkoła Nauk Społecznych, Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk

Zagłada Żydów. Studia i Materiały, Nr 11 (2015), strony: 662-666

Data publikacji: 2015-12-01

https://doi.org/10.32927/ZZSiM.497

Altmetryki

Cytowania w Google Scholar - kliknij ikonę by sprawdzić

Statystyki

Swałtek-Niewińska, D. (2015). Andrea Löw, Markus Roth, Krakowscy Żydzi pod okupacją niemiecką 1939–1945 . Zagłada Żydów. Studia I Materiały, (11), 662-666. https://doi.org/10.32927/ZZSiM.497

Udostępnij

              Wyświetl Nr 11 (2015)

Nr 11 (2015)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2015-12-01

Dział: Recenzje