Wyświetl Nr 12 (2016)

Nr 12 (2016)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2016-11-30

Dział: In Memoriam

Tomasz Blatt. Pamięć nie zna przedawnienia

Zagłada Żydów. Studia i Materiały, Nr 12 (2016), strony: 21-27

Data publikacji: 2016-11-30

https://doi.org/10.32927/ZZSiM.405

Abstrakt

Tomasz Blatt urodził się w 1927 r. w małym miasteczku Izbica, położonym w południowo-wschodniej części województwa lubelskiego, zamieszkanym przed wojną w 93 procentach przez ludność żydowską. Uciekł z izbickiego getta z zamiarem przedostania się na Węgry. Aresztowany przez policję niemiecką, trafił do więzienia w Stryju, skąd uciekł po kilku miesiącach i wrócił do Izbicy. Podczas ostatecznej likwidacji tamtejszego getta w kwietniu 1943 r. wywieziono go wraz z rodzicami i młodszym bratem Herszem do Sobiboru.

Altmetryki

Cytowania w Google Scholar - kliknij ikonę by sprawdzić

Statystyki

Bem, M. (2016). Tomasz Blatt. Pamięć nie zna przedawnienia. Zagłada Żydów. Studia I Materiały, (12), 21-27. https://doi.org/10.32927/ZZSiM.405

Udostępnij

              Wyświetl Nr 12 (2016)

Nr 12 (2016)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2016-11-30

Dział: In Memoriam