Wyświetl Nr 12 (2016)

Nr 12 (2016)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2016-11-30

Dział: Studia

Niemieccy okupanci w Warszawie a jawność Holokaustu

Stephan Lehnstaedt

redakcja@holocaustresearch.pl

historyk, prof. dr hab., od 2016 r. profesor Studiów o Holokauście i Studiów Żydowskich w Touro College Berlin. W latach 2010–2016 pracownik Niemieckiego Instytutu Historycznego w Warszawie i wykładowca na Uniwersytecie im. Humboldta w Berlinie i w London School of Economics. Opublikował m.in. monografię na temat życia codziennego niemieckich okupantów w Warszawie i w Mińsku pt. Okkupation im Osten. Besatzeralltag in Warschau und Minsk, 1939–1944 (2010; w 2016 r. książka ukazała się w języku angielskim, w 2018 r. będzie dostępny polski przekład) oraz monografię na temat akcji „Reinhardt” pt. Der Kern des Holocaust. Bełżec, Sobibór, Treblinka und die Aktion Reinhardt (2017; w 2018 r. ukaże się po polsku pt. Czas zabijania. Bełżec, Sobibór, Treblinka i Akcja Reinhardt).

https://orcid.org/0000-0001-6894-9587

Touro College Berlin

Zagłada Żydów. Studia i Materiały, Nr 12 (2016), strony: 70-90

Data publikacji: 2016-11-30

https://doi.org/10.32927/ZZSiM.408

Abstrakt

In several last years there have been many publications concerning the knowledge and attitudes of Germans in relation to the Holocaust. The author deals with the issue what the civilian population and the military troops stationed at that time in Warsaw knew about the Holocaust. The occupants quickly learned about the massacres of Jews. Precise information spread at a rapid pace, and consequently each of the occupants was well informed of the Holocaust. Very few Germans stationing in Warsaw condemned crimes committed against the Jews. There was consensus on the need of extermination of Jews, some reservations aroused only form in which the genocide was carrying on. Open violence intertwined with its general acceptance, which led to a progressive callousness.

Altmetryki

Cytowania w Google Scholar - kliknij ikonę by sprawdzić

Statystyki

Lehnstaedt, S. (2016). Niemieccy okupanci w Warszawie a jawność Holokaustu. Zagłada Żydów. Studia I Materiały, (12), 70-90. https://doi.org/10.32927/ZZSiM.408

Udostępnij

              Wyświetl Nr 12 (2016)

Nr 12 (2016)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2016-11-30

Dział: Studia