Wyświetl Nr 17 (2021)

Nr 17 (2021)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2021-12-20

Dział: Recenzje

Jan Borowicz, Pamięć perwersyjna. Pozycje polskiego świadka Zagłady [Tomasz Żukowski]

Tomasz Żukowski

tomasz.zukowski@ibl.waw.pl

doktor habilitowany, profesor IBL PAN, historyk literatury. W Instytucie Badań Literackich Jest zatrudniony w Pracowni Współczesnej Literatury i Komunikacji Społecznej oraz Ośrodku Studiów Kulturowych i Literackich nad Komunizmem IBL PAN. Zajmuje się problemami dyskursu publicznego w Polsce; interesuje się funkcjami obrazów Żyda i ich rolą w definiowaniu polskiej tożsamości oraz narracjami o PRL i komunizmie po roku ’89. Opublikował m.in. Przemoc filosemicka? Nowe polskie narracje o Żydach po roku 2000 (2016, razem z Elżbietą Janicką), Wielki retusz. Jak zapomnieliśmy, że Polacy zabijali Żydów (2018), Pod presją. Co mówią o Zagładzie ci, którym odbieramy głos (2021).

https://orcid.org/0000-0002-9787-9626

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Zagłada Żydów. Studia i Materiały, Nr 17 (2021), strony: 720-724

Data publikacji: 2021-12-20

https://doi.org/10.32927/zzsim.908

Altmetryki

Cytowania w Google Scholar - kliknij ikonę by sprawdzić

Statystyki

Żukowski, T. (2021). Jan Borowicz, Pamięć perwersyjna. Pozycje polskiego świadka Zagłady [Tomasz Żukowski] . Zagłada Żydów. Studia I Materiały, (17), 720-724. https://doi.org/10.32927/zzsim.908

Udostępnij

              Wyświetl Nr 17 (2021)

Nr 17 (2021)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2021-12-20

Dział: Recenzje