Wyświetl Nr 15 (2019)

Nr 15 (2019)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2019-12-20

Dział: Omówienia

Niewinni winni. Strategie bezpieczeństwa mnemonicznego w kraju po Zagładzie

Roma Sendyka

roma.sendyka@uj.edu.pl

Roma Sendyka – doktor habilitowana, pracuje w Katedrze Antropologii Literatury i Badań Kulturowych na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, prowadzi Centrum Badań nad Kulturami Pamięci. Zajmuje się teoriami badań literackich i kulturowych, w tym zwłaszcza badaniami nad kulturą wizualną i kulturami pamięci. Autorka książek Nowoczesny esej. Studium historycznej świadomości gatunku (2006), Od kultury ja do kultury siebie (2015), współredaktorka serii „Nowa Humanistyka”.https://orcid.org/0000-0001-7647-2002

Uniwersytet Jagielloński, Wydział Polonistyki

Zagłada Żydów. Studia i Materiały, Nr 15 (2019), strony: 754-768

Data publikacji: 2019-12-20

https://doi.org/10.32927/ZZSiM.2020.15.32

Abstrakt

Opowieść o niewinności. Kategoria świadka Zagłady w kulturze polskiej (1942–2015), red. Maryla Hopfinger i Tomasz Żukowski, Warszawa: Instytut Badań Literackich PAN, 2018, 581 s. Lata czterdzieste. Początki polskiej narracji o Zagładzie, red. Maryla Hopfinger i Tomasz Żukowski, Warszawa: Instytut Badań Literackich PAN, 2019, 299 s.

Altmetryki

Cytowania w Google Scholar - kliknij ikonę by sprawdzić

Statystyki

Sendyka, R. . (2019). Niewinni winni. Strategie bezpieczeństwa mnemonicznego w kraju po Zagładzie. Zagłada Żydów. Studia I Materiały, (15), 754-768. https://doi.org/10.32927/ZZSiM.2020.15.32

Udostępnij

              Wyświetl Nr 15 (2019)

Nr 15 (2019)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2019-12-20

Dział: Omówienia