Wyświetl Nr 3 (2007)

Nr 3 (2007)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2007-12-01

Dział: Studia

Życie codzienne Żydów w Kozienicach pod niemiecką okupacją

Alina Skibinska

askibinskapl@gmail.com

historyk, przedstawiciel w Polsce the United States Holocaust Memorial Museum, Washington D.C., pracuje w Center for Advanced Holocaust Studies, International Archival Programs Division tego Muzeum

https://orcid.org/0000-0003-1267-3926

Centrum Badań nad Zagładą Żydów IFiS PAN

Zagłada Żydów. Studia i Materiały, Nr 3 (2007), strony: 64-86

Data publikacji: 2007-12-01

https://doi.org/10.32927/ZZSiM.221

Abstrakt

Artykuł dotyczy warunków życia w dzielnicy żydowskiej i zamkniętym od stycznia 1942 roku getcie. Wyżywienia, pracy przymusowej, przeludnienia, życia religijnego,  rodzinnego i społecznego - działała tam m.in. szkoła dla dzieci. Odnosi się także do pomocy udzielanej Żydom przez Polaków i ogólnie stosunków polsko-żydowskim w tym małym, liczącym ok. dziewięć tysięcy ludności miasteczku w centralnej Polsce, na terenie dystryktu radomskiego byłego GG. Poła ludności Kozienic to Żydzi, w dużym stopniu chasydzi. Było to jedno z ważnych, chasydzkich centrów na ziemiach polskich, założone w XVIII wieku przez cadyka Izraela ben Sabataja, znanego jako Magid z Kozienic.

W artykule jest także mowa o akcji likwidacyjnej we wrześniu 1942 r. oraz o wyprzedaży mienia ludności żydowskiej wywiezionej do Treblinki. Tekst oparty został o dokumenty archiwalne (akta Judenratu z Kozienic), prasę (Gazetę Żydowską) oraz wspomnienia i relacje oraz osobiście przeprowadzone wywiady.

Inne teksty tego samego autora

Altmetryki

Cytowania w Google Scholar - kliknij ikonę by sprawdzić

Statystyki

Skibinska, A. (2007). Życie codzienne Żydów w Kozienicach pod niemiecką okupacją. Zagłada Żydów. Studia I Materiały, (3), 64-86. https://doi.org/10.32927/ZZSiM.221

Udostępnij

              Wyświetl Nr 3 (2007)

Nr 3 (2007)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2007-12-01

Dział: Studia