Wyświetl Nr 12 (2016)

Nr 12 (2016)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2016-11-30

Dział: Punkty Widzenia

Zagłada jako horror. Kilka uwag o literaturze polskiej 1985–2015

Przemysław Czapliński

redakcja@holocaustresearch.pl

profesor  zwyczajny;  historyk  literatury  XX i XXI w., eseista, tłumacz, krytyk literacki; współtwórca Zakładu Antropologii Literatury na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jego zainteresowania badawcze obejmują historię literatury XX i XXI w., socjologię i antropologię literatury, literaturę późnych świadectw Zagłady, literaturę ustną, estetykę XX w. Autor ponad dziesięciu książek indywidualnych, ostatnio: Resztki nowoczesności (2011) oraz Poruszona mapa. Wyobraźnia geograficzno-kulturowa polskiej literatury przełomu XX i XXI wieku (2016); redaktor i współredaktor wielu tomów zbiorowych – ostatnio: Zagłada. Współczesne problemy rozumienia i przedstawiania (2009, wespół z Ewą Domańską), Jaka antropologia literatury jest dzisiaj możliwa (2010, wespół z Anną Legeżyńską i Marcinem Jaworskim), Poetyka migracji. Doświadczenie granic w polskiej literaturze przełomu XX i XXI wieku (2013, wespół z Renatą Makarską i Martą Tomczok). Razem z Łukaszem Zarembą przetłumaczył książkę Jamesa Englisha Ekonomia prestiżu (2012).

https://orcid.org/0000-0002-4805-6471

Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

Zagłada Żydów. Studia i Materiały, Nr 12 (2016), strony: 375-394

Data publikacji: 2016-11-30

https://doi.org/10.32927/ZZSiM.423

Abstrakt

The author suggests that the depictions of the Holocaust in Polish literature of 1918–2014 should be categorized as horror. From the chronological perspective, Czapliński divides those thirty years into three shorter periods: 1) the initial period (from Claude Lanzmann’s Shoah and Jan Błoński’s essay “The Poor Poles Look at the Ghetto” to Wilhelm Dichter’s and Michał Głowiński’s memoirs) was dominated by white horror, which presented Jews as ghosts demanding a place in the Polish memory; 2) during the second period (from Marek Bieńczyk’s Tworki and Jan Tomasz Gross’ Neighbors until the end of the 2010s) the horror poetics was used to reveal those principles of pre-war and occupation-period normality which helped the Germans conduct the Holocaust and which conditioned the exclusion of Jews from the Polish circle of ‘normal humanity’; 3) during the third period (from Gross’s Golden Harvest until now) Jews return as the undead, violating the rules of distance and obliging Poles to physically touch the disgusting topic of the Holocaust. The contact with the Holocaust as something abhorring becomes a condition for self-knowledge, purging, and establishment of a new imaginary community.

Altmetryki

Cytowania w Google Scholar - kliknij ikonę by sprawdzić

Statystyki

Czapliński, P. (2016). Zagłada jako horror. Kilka uwag o literaturze polskiej 1985–2015. Zagłada Żydów. Studia I Materiały, (12), 375-394. https://doi.org/10.32927/ZZSiM.423

Udostępnij

              Wyświetl Nr 12 (2016)

Nr 12 (2016)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2016-11-30

Dział: Punkty Widzenia