Wyświetl Nr 17 (2021)

Nr 17 (2021)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2021-12-20

Dział: Recenzje

Gabriel N. Finder, Alexander V. Prusin, Justice behind the Iron Curtain: Nazis on Trial in Communist Poland; Andrew Kornbluth, The August Trials: The Holocaust and Postwar Justice in Poland [Katarzyna Person]

Katarzyna Person

kperson@jhi.pl

doktor habilitowana, historyczka, autorka książek Policjanci. Wizerunek Żydowskiej Służby Porządkowej w getcie warszawskim (2018) i Dipisi. Żydzi polscy w amerykańskiej i brytyjskiej strefach okupacyjnych Niemiec (2019). Kierowniczka projektu pełnej edycji Archiwum Ringelbluma.

https://orcid.org/0000-0003-4733-4123

Żydowski Instytut Historyczny

Zagłada Żydów. Studia i Materiały, Nr 17 (2021), strony: 811-815

Data publikacji: 2021-12-20

https://doi.org/10.32927/zzsim.923

Aleksiun Natalia, Organizing for Justice: Jewish Leadership in Poland and the Trial of the Nazi War Criminals at Nuremberg [w:] Beyond Camps and Forced Labour. Current International Research on Survivors of Nazi Persecution, red. Johannes-Dieter Steinert, Inge Weber-Newth, Osnabruck, Germany: Secolo, 2006.

Dalej jest noc. Losy Żydów w powiatach okupowanej Polski, red. Barbara Engelking, Jan Grabowski, Warszawa: Stowarzyszenie Centrum Badań nad Zagładą Żydów, 2018.

Deák István, Europe on Trial. The Story of Collaboration, Resistance, and Retribution during World War II, Boulder: Westview Press, 2015.

Douglas Lawrence, The Memory of Judgment: Making Law and History in the Trials of the Holocaust, New Haven: Yale University Press, 2001.

Hirsch Francine, Soviet Judgment at Nuremberg: A New History of the International Military Tribunal after World War II, Oxford: Oxford University Press, 2020.

Holocaust and Justice: Representation and Historiography of the Holocaust in Post-War Trials, red. David Bankier, Dan Michman, Jerusalem: Yad Vashem & Berghahn Books, 2010.

Lawson Konrad M., Between postoccupation and postcolonial: framing the recent past in the Philippine treason amnesty debate, 1948 [w:] Debating collaboration and complicity in war crimes trials in Asia, 1945–1956, red. Kerstin von Lingen, Cham: Palgrave Macmillan, 2017.

The Politics of Retribution in Europe. World War II and its Aftermath, red. István Deák, Jan T. Gross, Tony Judt, Princeton: Princeton University Press, 2000.

Rethinking Holocaust Justice: Essays across Discipline, red. Norman J.W. Goda, New York: Berghahn Books, 2018.

Altmetryki

Cytowania w Google Scholar - kliknij ikonę by sprawdzić

Statystyki

Person, K. (2021). Gabriel N. Finder, Alexander V. Prusin, Justice behind the Iron Curtain: Nazis on Trial in Communist Poland; Andrew Kornbluth, The August Trials: The Holocaust and Postwar Justice in Poland [Katarzyna Person] . Zagłada Żydów. Studia I Materiały, (17), 811-815. https://doi.org/10.32927/zzsim.923

Udostępnij

              Wyświetl Nr 17 (2021)

Nr 17 (2021)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2021-12-20

Dział: Recenzje