Wyświetl 2008: Holocaust Studies and Materials

2008: Holocaust Studies and Materials

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2008-11-02

Dział: Studia

Anti-Jewish Incidents in the Lublin Region in the Early Years after World War II

Adam Kopciowski

adam.kopciowski@poczta.umcs.lublin.pl

historyk, adiunkt w Zakładzie Kultury i Historii Żydów na Uniwersytecie im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, ostatnio opublikował Zagłada Żydów w Zamościu, Lublin 2005.

https://orcid.org/0000-0002-9703-5677

Zakład Kultury i Historii Żydów, Uniwersytet im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Zagłada Żydów. Studia i Materiały, 2008: Holocaust Studies and Materials, strony: 177-205

Data publikacji: 2008-12-01

https://doi.org/10.32927/ZZSiM.80

Abstrakt

In the early years following World War II, the Lublin region was one of the most important centres of Jewish life. At the same time, during 1944-1946 it was the scene of anti-Jewish incidents: from anti-Semitic propaganda, accusation of ritual murder, economic boycott, to cases of individual or collective murder. The wave of anti-Jewish that lasted until autumn of 1946 resulted in a lengthy and, no doubt incomplete, list of 118 murdered Jews. Escalating anti-Jewish violence in the immediate post-war years was one of the main factors, albeit not the only one, to affect the demography (mass emigration) and the socio-political condition of the Jewish population in the Lublin region

Altmetryki

Cytowania w Google Scholar - kliknij ikonę by sprawdzić

Statystyki

Kopciowski, A. (2008). Anti-Jewish Incidents in the Lublin Region in the Early Years after World War II. Zagłada Żydów. Studia I Materiały, 177-205. https://doi.org/10.32927/ZZSiM.80

Udostępnij

              Wyświetl 2008: Holocaust Studies and Materials

2008: Holocaust Studies and Materials

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2008-11-02

Dział: Studia