Wyświetl Nr 4 (2008)

Nr 4 (2008)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2008-11-02

Dział: Z warsztatów badawczych

Obraz odzyskany. Fotograficzne portrety ocalonych

Agnieszka Pajączkowska

redakcja@holocaustresearch.pl

absolwentka Instytutu Kultury Polskiej UW i doktorantka w Zakładzie Filmu i Kultury Wizualnej tegoż instytutu. Zajmuje się współczesnymi i historycznymi sposobami praktykowania i konceptualizowania fotografii. Przygotowuje rozprawę doktorską dotyczącą współczesnych użyć fotografii w kontekście pamięci o Zagładzie i stosunkach polsko-żydowskich. Publikowała w „Kulturze i Historii”, „Res Publice”, „Dwutygodniku” i „Małej Kulturze Współczesnej”

Instytut Kultury Polskiej, Uniwersytet Warszawski

Zagłada Żydów. Studia i Materiały, Nr 4 (2008), strony: 383-402

Data publikacji: 2012-12-02

https://doi.org/10.32927/zzsim.696

Abstrakt

Fotografie identyfikacyjne wykonywane więźniom obozu Auschwitz-Birkenau to jedna z ikon Zagłady. Fotografia, przede wszystkim właśnie ta identyfikacyjna, użyta w kontekście Zagłady, wydaje się wyjątkowo nieoczywista, a sposób jej stosowania i późniejszego konceptualizowania wyjątkowo problematyczny. Tym bardziej zastanawiające są ślady powojennej praktyki fotograficznej obecnej wśród byłych więźniów obozów koncentracyjnych – praktyki polegającej na portretowaniu się w pasiaku w profesjonalnym studio fotograficznym. Kilkanaście zdjęć wykonanych w latach 1945–1947 przedstawia ocalonych, którzy zdecydowali się utrwalić swój wizerunek jako byłego więźnia/byłej więźniarki, nawiązując do przedwojennej tradycji portretowej, powtarzając gest założenia obozowego ubrania oraz (być może) doświadczenie bycia fotografowanym/fotografowaną w obozie. Portrety te, zestawione z praktyką wykonywania zdjęć identyfikacyjnych, okazują się materiałem, którego interpretacja problematyzuje kwestię skrajnie różnych sposobów używania fotografii jako z jednej strony instytucjonalnego narzędzia opresji, z drugiej zaś narzędzia indywidualnej konfrontacji z traumatycznym doświadczeniem. Zestawienie zdjęć identyfikacyjnych i fotografii portretowych jest okazją do refleksji nad sposobami używania fotografii w kontekście Zagłady, a tym samym nad kondycją fotograficznego medium

Altmetryki

Cytowania w Google Scholar - kliknij ikonę by sprawdzić

Statystyki

Pajączkowska, A. (2012). Obraz odzyskany. Fotograficzne portrety ocalonych. Zagłada Żydów. Studia I Materiały, (4), 383-402. https://doi.org/10.32927/zzsim.696

Udostępnij

              Wyświetl Nr 4 (2008)

Nr 4 (2008)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2008-11-02

Dział: Z warsztatów badawczych