Wyświetl 2008: Holocaust Studies and Materials

2008: Holocaust Studies and Materials

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2008-11-02

Dział: Studia

Błoński’s Essay Years Later

Michał Głowiński

redakcja@holocaustresearch.pl

profesor w Instytucie Badań Literackich PAN, przewodniczący Rady Naukowej IBL PAN, członek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk. Historyk i teoretyk literatury, pionier badań nad językiem propagandy w Polsce, autor wielu książek, rozpraw i studiów, m.in. o problematyce komunikacji literackiej, poetyce Tuwima, Leśmiana, o przemianach form powieściowych, o krytyce literackiej, współautor monumentalnego „Słownika terminów literackich”, pisarz. Ostatnio wydał „Kładka nad czasem. Obrazki z Miasteczka” (2006) oraz współredagował tom studiów „Stosowność i forma. Jak opowiadać o Zagładzie?” (2005), gromadzący prace uczestników seminarium prowadzonego przez profesora w Wyższej Szkole Nauk społecznych przy IFiS PAN

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Zagłada Żydów. Studia i Materiały, 2008: Holocaust Studies and Materials, strony: 23-30

Data publikacji: 2008-12-01

https://doi.org/10.32927/ZZSiM.55

Abstrakt

The author reflects upon Jan Błoński’s essay “Biedni Polacy patrzą na getto” (Poor Poles look at the ghetto) nearly twenty years of its publication by Tygodnik Powszechny. He points at the innovative character of the depiction of Polish-Jewish issues in the moral context, outside of all the political embroilments. Błoński’s voice is unique, because it acknowledges, in the spirit of the Gospels, that analysis of Polish- -Jewish relations is a fundamental issue for the Polish society, a “homework” that needs to be done. This essay, Głowiński claims, is free from the embroilment in the dualism of the negative and positive myths regarding these relations. The author writes about reactions to this text, the letters to the editor and notes one particular voice, which he reads as an internalised nationalist ideology and the dangerous continuation of the nationalist discourse. Głowiński’s sketch concludes the post scriptum, in which the author refers to another article, published in 2006 by Gazeta Wyborcza, regarding the current historical policy, whose proponents see Błoński’s essay as a negative reference
point. The author notes that this essay constantly evokes strong emotions, and, as an expression of critical patriotism, still has its ardent opponents.

Altmetryki

Cytowania w Google Scholar - kliknij ikonę by sprawdzić

Statystyki

Głowiński, M. (2008). Błoński’s Essay Years Later. Zagłada Żydów. Studia I Materiały, 23-30. https://doi.org/10.32927/ZZSiM.55

Udostępnij

              Wyświetl 2008: Holocaust Studies and Materials

2008: Holocaust Studies and Materials

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2008-11-02

Dział: Studia