Wyświetl Nr 9 (2013)

Nr 9 (2013)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2013-12-01

Dział: Polemiki

Mordechaj Chaim Rumkowski – postać rzeczywista i bohater legend

Michał Głowiński

redakcja@holocaustresearch.pl

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Zagłada Żydów. Studia i Materiały, Nr 9 (2013), strony: 551-555

Data publikacji: 2013-12-01

https://doi.org/10.32927/ZZSiM.602

Abstrakt

Monika Polit, „Moja żydowska dusza nie obawia się dnia sądu”. Mordechaj Chaim Rumkowski. Prawda i zmyślenie, Warszawa: Stowarzyszenie Centrum Badań nad Zagładą Żydów, 2012.

Postać Mordechaja Chaima Rumkowskiego jest zjawiskiem niezwykłym, łączącym sprzeczne żywioły, wieloznacznym – i w zasadzie niepodlegającym ocenom prostym i jednowymiarowym. W tym przypadku nie ma miejsca ani na apologie, ani na potępienia, nie ma – inaczej mówiąc – miejsca na jakąkolwiek jednoznaczność, gdyż każda ocena wyłącznie pozytywna czy wyłącznie negatywna byłaby uproszczeniem, a w wielu wypadkach nawet zafałszowaniem jedynej w swoim rodzaju, krańcowo w wielu wymiarach skomplikowanej rzeczywistości. Jest to jedno z fundamentalnych założeń tej książki. Monika Polit unika prostych ocen, odrzuca jednoznacznie negatywne, jednoznacznie pozytywne zaś, widoczne w pewnych gettowych dokumentach, traktuje jako świadectwo, nie poddaje ich kryteriom prawdy i fałszu, nie pyta, czy odpowiadają rzeczywistości, dostrzega w nich świadectwo czasów, w jakich powstawały, a także bierze pod uwagę cele, jakim miały służyć. Inne podstawowe założenie, expressis verbis wyłożone, da się sformułować tak: ta praca nie jest studium o getcie łódzkim, nie jest przyczynkiem do jego historii, nie jest bezpośrednią opowieścią o tym, co się w nim działo.

 

Altmetryki

Cytowania w Google Scholar - kliknij ikonę by sprawdzić

Statystyki

Głowiński, M. (2013). Mordechaj Chaim Rumkowski – postać rzeczywista i bohater legend. Zagłada Żydów. Studia I Materiały, (9), 551-555. https://doi.org/10.32927/ZZSiM.602

Udostępnij

              Wyświetl Nr 9 (2013)

Nr 9 (2013)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2013-12-01

Dział: Polemiki